W referacie przedstawiono równania ruchu statku w warunkach falowania morza oraz metodę numerycznego ich rozwiązywania przy pomocy pakietu programów komputerowych opracowanych w Polskim Rejestrze Statków.
W poszczególnych krokach czasowych wyznaczane są także naprężenia dynamiczne we wręgach, będące wynikiem oddziaływania wody od zewnątrz kadłuba i ładunku od wewnątrz.
W tym celu wykorzystywano macierz współczynników wpływu wartości ciśnień dynamicznych w wybranych punktach kadłuba statku na wartości naprężeń geometrycznych w końcowych rejonach wręgów. Współczynniki wpływu wyznaczane są przy pomocy modelu MES modułu kadłuba statku.
W ramach obliczeń oszacowano stopień zużycia zmęczeniowego wręgów, stosując odpowiedni wykres Wöhlera.

Więcej:  Treść referatu