Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Międzynarodowe Konwencje, Kodeksy, Zalecenia

Sprzedaż publikacji PRS (tel. 58 75 11 150, e-mail: wydawnictwa@prs.pl)
  •  za pobraniem pocztowym,
  •  do cen podanych w tabeli doliczany jest VAT,
  •  do faktury doliczone będą koszty wysyłki wg opłat Poczty Polskiej.

Nie prowadzimy sprzedaży za gotówkę. Płatność tylko przelewem lub za pobraniem.
Możliwy odbiór osobisty w Centrali PRS.

 

nowy, nowy, nowy, nowyInformator o działalności IMO, 63 stron B5, cena 14 PLN netto
nowe wydanie, luty 2016

ostatnia aktualizacja:   

TŁUMACZENIA PUBLIKACJI IMOCena (PLN, bez VAT)
KONWENCJE
Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu - COLREG (jednolity tekst załącznika do Konwencji COLREG - 1972 wraz z poprawkami z 1981, 1987, 1989, 1993, 2001, 2007 i 2013, wydanie PRS, 2014  35,00
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL - 1973/78
Tekst jednolity, 2014 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące
na dzień 1 stycznia 2014 r., wydanie PRS, 2014 

70,00
Zmiany opracowane w oparciu o rez. IMO uchwalone w roku 2013
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL - 1973/78
Tekst jednolity, 2015 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące
na dzień 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015
170,00
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2014 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 stycznia 2014 r., wydanie PRS, 2014  100,00
Zmiany opracowane w oparciu o rez. IMO uchwalone w latach 2012-2013
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2015 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015 + errata 230,00
Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), wydanie PRS, 2006 40,00
KODEKSY I ZALECENIA
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), oraz Wytyczne wdrażania Kodeksu ISM - International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention and Revised Guidelines on the Implementation of the ISM Code, wydanie PRS, 2015 40,00
Kodeks bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców - Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (Res.A.862(20)). Wytyczne przeprowadzania inspekcji masowców przez załogi statków i personel terminalu - Guidance to Ship''s Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier Inspections (Res.A.866(20)), wydanie PRS, 1999 30,00
Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA), Tekst jednolity, 2016 - International Life-Saving Appliance Code (LSA Code), Consolidated edition, 2016 55,00
Znowelizowane zalecenia dotyczące wejścia do zamkniętych przestrzeni na statkach - Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships (Res.A.1050(27)), wydanie PRS, 2014   20,00
Porozumienie w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego (Porozumienie sztokholmskie - 1996), wydanie PRS, 1999 20,00
Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC), wydanie PRS, 2002 100,00
Kodeks bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków (Kodeks CSS), wydanie PRS, 1999 35,00
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), wydanie PRS, 2001 80,00
Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS), wydanie PRS, 2002 30,00
Międzynarodowy kodeks bezpiecznego przewozu ziarna luzem (International Grain Code), wydanie PRS, 2002 50,00
Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS) - International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), wydanie PRS 2005. + zm./amend. 1/2013 50,00
Wytyczne do opracowania okrętowych planów zapobiegania zanieczyszczeniu morza - 2001, wydanie PRS, 2004 30,00
Garbage Record Book - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami, wydanie PRS, 2013 30,00
Oil Record Book Part I - Machinery space operations - Książka zapisów olejowych część I - Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych 30,00
Oil Record Book Part II - Cargo/ballast operations - Książka zapisów olejowych część II - Operacje ładunkowo-balastowe 30,00
Ballast Water Record Book - International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM Convention) 30,00


Sporządził: Wiesław Wysokiński / OP

Formularz zamówieniowy