Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Najważniejsze postanowienia 73. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)

Ratownik dla MW RP pod nadzorem PRS

Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki
w paliwie żeglugowym –
co należy wiedzieć

Wdrożenie przepisów technicznych PRS
dla platform wiertniczych
do polskiego prawa

Przesłania IMO na lata
2018 i 2019

AktualnościARCHIWUM

Najważniejsze postanowienia 73. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO) 2018-11-09

W Londynie w dniach 22-26 października 2018 r. odbyła się 73. sesja Komitetu Ochrony Środowiska IMO (MEPC). Podczas obrad poruszono kwestie opisane poniżej. więcej»