Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Dane statystyczne PRS

Dane statystyczne przedstawione poniżej zostały opracowane na podstawie materiałów gromadzonych przez Polski Rejestr Statków. Mogą one różnić się od danych prezentowanych przez poszczególne regionalne organizacje Port State Control.

Dane za rok 2016

      Lista zatrzymań

Dane za rok 2015

      Lista zatrzymań

Dane za rok 2014

      Lista zatrzymań

Dane za rok 2013

      Lista zatrzymań

Dane za rok 2012

      Lista zatrzymań

Dane za rok 2011
     Lista zatrzymań

Kontakt:
Grzegorz Ruszczyński
Koordynator ds. PSC w PRS
tel. 58 75 11 188
fax.  58 346 03 94
e-mail: kp@prs.pl lub Grzegorz.Ruszczynski@prs.pl; tel. AOH +48 603 160 938