2021:

Najważniejsze postanowienia 108. sesji Komitetu Prawnego (LEG 108) - Biuletyn Informacyjny 4/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze postanowienia 7. sesji Podkomitetu ds. Implementacji Instrumentów IMO (III) - Biuletyn Informacyjny 3/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze postanowienia 76. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
- Biuletyn Informacyjny 2/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najważniejsze postanowienia 103. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC
 - Biuletyn Informacyjny 1/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------