Centrala / Head Office

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 346 17 00
+48 58 751 11 00
fax: +48 58 346 03 92
e-mail: mailbox@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PION NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION

Sławomir Bałdyga

Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych
Industrial Supervision Division Director 

+48 58 75 11 137

dp@prs.pl
 

Biuro Pionu Nadzorów Przemysłowych/Industrial Supervision Division Bureau

Piotr Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 128

+48 605 695 391

piotr.konopka@prs.pl

Katarzyna Gołąb

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 137

katarzyna.golab@prs.pl

Maria Michalak

Sekretarka/Secretary

+48 58 75 11 137

maria.michalak@prs.pl

Marika Sokół

Specjalista/Specialist

+48 75 11 128

+48 885 160 936

marika.sokol@prs.pl

Inspektorat Budownictwa / Construction Department

Józef Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 141

+48 603 160 926

jozef.konopka@prs.pl

Hubert Frymark

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 134

+48 691 912 294

hubert.frymark@prs.pl

 

Aleksandra Jodłowska

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 174

+48 603 160 189

aleksandra.jodlowska@prs.pl

 

Krzysztof Pamięta

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 130

+48 609 280 206

krzysztof.pamieta@prs.pl

 

Inspektorat Offshore / Offshore Department

Dawid Dobrzański

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 183

+48 693 020 362

dawid.dobrzanski@prs.pl

Bartłomiej Wojciechowski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 116

+48 603 301 788

bartlomiej.wojciechowski@prs.pl

Ewa Gilarska

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 197

+48 601 437 920

ewa.gilarska @prs.pl

Krzysztof Kochanowski

Inspektor/Surveyor

+48 601 672 375

+48 502 262 771 (Offshore)

krzysztof.kochanowski@prs.pl

Tomasz Kopania

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 603 072 597

tomasz.kopania@prs.pl

Agata Kowalczyk

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 116

+48 601 651 583

agata.kowalczyk@prs.pl

Agata Kuskowska

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 242

+48 693 035 723

agata.kuskowska@prs.pl