PRS CERTYFIKACJA

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 75 11 273
fax: +48 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PION CERTYFIKACJI / CERTIFICATION DIVISION

Przemysław Gałka

Dyrektora Pionu Certyfikacji
Certification Division Director

+48 58 75 11 273

przemyslaw.galka@prs.pl

Przedstawiciel Dyrektora Pionu Certyfikacji / Representative of Certification Division Director

Aneta Wojtkowiak-Iwanow

Przedstawiciel/Representative

+48 58 75 11 285

aneta.wojtkowiak-iwanow@prs.pl

Julia Strobel

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 336

julia.strobel@prs.pl

Z-ca Dyrektora Pionu Certyfikacji ds. Klientów Strategicznych / Certification Deputy Director for Strategic Clients

Biuro Rozwoju Certyfikacji / Certification Development Bureau

Beata Michalska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 186

+48 603 301 778

beata.michalska@prs.pl

Krzysztof Brokowski

Menadżer/Manager

+48 601 832 488

krzysztof.brokowski@prs.pl

Rafał Kwoka

Menadżer/Manager

+48 603 718 087

rafal.kwoka@prs.pl

Dariusz Hejmej

Menadżer/Manager

+48 601 917 514

dariusz.hejmej@prs.pl

Katarzyna Gosk

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 210

cr@prs.pl

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania / Management Systems Certification Bureau

Małgorzata Kozłowska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 286

malgorzata.kozlowska@prs.pl

Karolina Cimochowska

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 208

+48 603 110 932

karolina.cimochowska@prs.pl

Weronika Cwięk

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

tel. +48 58 75 11 386

weronika.cwiek@prs.pl

Andrzej Dżon

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 609 993 223

andrzej.dzon@prs.pl


Michał Gałecki

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 208

michal.galecki@prs.pl

Kazimierz Górecki

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 601 650 524

kazimierz.gorecki@prs.pl

Karolina Gurbisz

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 328

karolina.gurbisz@prs.pl

Anna Klebba

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 316

anna.klebba@prs.pl

Alicja Kutkowska

Specjalista/Specjalist

Opiekun Klienta/Customer Assisitant

+48 58 75 11 357

alicja.kutkowska@prs.pl

Alicja Linda

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

(nieobecna do końca 2021 r.)

Grzegorz Marchewka

Auditor Wiodący/Lead Auditor

+48 603 072 47

grzegorz.marchewka@prs.pl

Romana Poturalska

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 330

romana.poturalska@prs.pl

Marek Skowroński

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 283

marek.skowronski@prs.pl

Anna Smutniak

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 289

anna.smutniak@prs.pl

Waldemar Staszak

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 135

waldemar.staszak@prs.pl

Urszula Swat

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 603 710 510

urszula.swat@prs.pl

Paulina Szczygieł

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 274

paulina.szczygiel@prs.pl

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób / Products and Persons Certification Bureau

Przemysław Gałka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 287

przemyslaw.galka@prs.pl

Władysław Bogdanowicz

Zastępca Kierownika/Deputy Manager
Ekspert/Expert

+48 58 75 11 189

wladyslaw.bogdanowicz@prs.pl

Tomasz Bieszk

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 176

tomasz.bieszk@prs.pl

Witold Freza

Ekspert/Expert

+48 58 58 75 11 319

witold.freza@prs.pl

Przemysław Gromow

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 247

przemyslaw.gromow@prs.pl

Krzysztof Kirysiuk

Ekspert/Expert

+48 75 11 146

krzysztof.kirysiuk@prs.pl

Mirosław Klimek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 252

miroslaw.klimek@prs.pl

Marcin Koszorek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 388

marcin.koszorek@prs.pl

Ewa Kusz

Specjalista/Specialist

ewa.kusz@prs.pl

Zbigniew Orłowski

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 331

zbigniew.kazimierz.orlowski@prs.pl

Patrycja Przybylska-Rezmer

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 147

patrycja.przybylska-rezmer@prs.pl

Lech Zimny

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 232

lech.zimny@prs.pl

Laboratorium Badawcze / Testing Laboratory

Władysław Bogdanowicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 189

wladyslaw.bogdanowicz@prs.pl

Marcin Koszorek

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 388

marcin.koszorek@prs.pl

Wojciech Pytlak

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 374

wojciech.pytlak@prs.pl