Szkolenie:

Prace w przestrzeniach zamkniętych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zachowaniem bezpieceństwa pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Czas trwania  - 2,5h do 3h.

TERMIN SZKOLENIA: nabór ciągły

Cena 738zł brutto  - za przeprowadzenie szkolenia dla grupy od jednej do trzech osób,
za każdą kolejną osobę dodatkowo 246zł brutto.

Cena obejmuje szkolenie, materiały, przerwę kawowę,  zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie odbywa się w Centrali Polskiego Rejestru Statków S.A.- Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126.

Program szkolenia:

  • Zrozumienie czym jest przestrzeń zamknięta;
  • Zagrożenia w przestrzeniach zamkniętych;
  • Środki techniczne i ochrony osobistej oraz ich kontrola wizualna ;
  • Wymagania prawne;
  • Dokumentacja;
  • Odpowiedzialność personelu;
  • Procedury wejścia;
  • Procedury wyjścia
  • Asekuracja i środki ratunkowe.

Szkolenie kończy się sprawdzeniem wiedzy uczestników, którzy po pozytywnym zdaniu testu otrzymują dwujęzyczne (polsko - angielskie) zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Przy zgłoszeniu jednorazowo większej liczby uczestników (min. 3 osoby) oferujemy udzielenie rabatu.

Więcej informacji: www.prs.pl oraz pod adresem e-mail: rs@prs.pl