Szkolenia
Seminarium Kryteria stateczności statków w stanie nieuszkodzonym drugiej generacji, Gdańsk 2020
Konferencja Globalne wyzwania dotyczące redukcji GHG dla żeglugi międzynarodowej i przemysłu stoczniowego, 9 stycznia 2020
Seminarium Cyberbezpieczeństwo jako element bezpiecznej eksploatacji statku, 21 stycznia 2020
Szkolenie Prace w przestrzeniach zamkniętych
Szkolenie Budowa i ocena stanu technicznego kontenera

Proponowane obszary szkoleń dla biur projektowych 

 • Wymagania projektowe konstrukcji
 • Podstawy wymagań dla konstrukcji typu offshore
 • Filozofia projektowania okrętów wojennych – zasady nadzoru nad projektowaniem, budową i próbami okrętów wojennych
 • Projektowanie na zgodność z Common Structural Rules
 • Bezpieczeństwo statecznościowe w zależności od typu statku
 • Stateczność obiektów swobodnie pływających (np. platformy offshore)
 • Bezpieczeństwo statków w stanie uszkodzonym – stateczność
 • Normowanie niezatapialności w konwencji SOLAS
 • Podstawy klasyfikacji dla przemysłu i usług w branży morskiej
 • Konwencja SOLAS
 • Konwencja MARPOL
 • Przepisy państwa flagi a konwencje
 • ILO,  MLC
 • Zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 metrów i większej (Protokół Torremolinos /dyrektywa Rady 97/70/WE/)
 • Wymagania dla urządzeń radiowych
 • Zasady nadzoru nad stacjonarnymi platformami produkcyjnymi
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego

Proponowane obszary szkoleń dla stoczni 

Proponowane obszary szkoleń dla armatorów

Proponowane obszary szkoleń dla portów i firm logistycznych

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Bezpieczeństwo techniczne i operacyjne przy załadunku i rozładunku masowca
 • Odpady
 • Wody balastowe
 • Silniki napędzane paliwem o niskiej zawartości siarki
 • Zmiana paliwa w toku eksploatacji
 • Konstrukcja i wyposażenie zbiornikowca, międzynarodowe i krajowe przepisy, nazewnictwo, cechy produktów naftowych, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska
 • Recykling statków
 • Przepisy państwa flagi a konwencje
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Ocena bezpieczeństwa technicznego statku
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska

Proponowane obszary szkoleń dla firm transportowych/spedycji 

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska

Proponowane obszary szkoleń dla ubezpieczycieli/prawników

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska
 • Konwencje MARPOL, MLC

Proponowane obszary szkoleń dla firm przemysłu stoczniowego i kooperantów

Proponowane obszary szkoleń dla urzędów morskich i śródlądowych 

 • Bezpieczeństwo ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Kierunki zmian w SOLAS
 • MLC 2006 w teorii i praktyce
 • Stateczność dużych i małych jednostek
 • Filozofia projektowania okrętów wojennych – zasady nadzoru nad projektowaniem, budowa i próbami okrętów wojennych
 • Konstrukcja zbiornikowca,
 • Konstrukcja systemów ładunkowych chemikaliowców
 • Stateczność małych jednostek
 • Regulacje prawne UE w zakresie małych jednostek
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Wymagania dla urządzeń radiowych
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska

Proponowane obszary szkoleń dla szkół wyższych

Proponowane obszary szkoleń dla firm crewingowych i marynarzy 

 • Bezpieczeństwo/ochrona (SSO)
 • Bezpieczeństwo/ochrona (CSO)
 • Podstawy ISM
 • Ocena uszkodzenia kadłuba i jego naprawy
 • Nadzór i certyfikaty
 • MLC 2006 w teorii i praktyce
 • Przepisy państwa flagi a konwencje
 • Konstrukcja zbiornikowca a przepisy krajowe i międzynarodowe
 • Stateczność dużych i małych jednostek
 • Konstrukcja systemów ładunkowych chemikaliowców
 • Konstrukcja zbiornikowca
 • Konstrukcja systemów ładunkowych chemikaliowców
 • Regulacje prawne UE w zakresie małych jednostek
 • Nadzór ciągły maszynowni (CMS)
 • Silniki napędzane paliwem o niskiej zawartości siarki
 • Zmiana paliwa w toku eksploatacji
 • Budowa gazowców
 • Certyfikacja kontenerów
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenera
 • Ocena ryzyka przeładunku
 • Rola i zasady działania towarzystwa klasyfikacyjnego
 • Wymagania dla urządzeń radiowych
 • Wymagania konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska