Szkolenie: Budowa i ocena stanu technicznego kontenera

Cel szkolenia: zdobycie niezbędnej wiedzy do przeprowadzania oceny stanu technicznego kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów, z wyjątkiem kontenerów zbiornikowych, w ramach zatwierdzonych programów stałych lub ciągłych przeglądów kontenerów.

 Termin 

20-21.10.2020, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Kurs online prowadzony z Centrali PRS w Gdańsku

 Koszt 

1190 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Jan Jastrzębski, Główny Inspektor PRS

Program szkolenia:

  1. Dokumenty krajowe i międzynarodowe stanowiące podstawę budowy i nadzoru kontenerów.
  2. Podział kontenerów ze względu na typu i rodzaje.
  3. Budowa kontenera uniwersalnego - nazewnictwo poszczególnych elementów.
  4. Obowiązujące oznakowanie kontenera.
  5. Próby kontenerów.
  6. Podstawowe dokumenty kontenera.
  7. Przeglądy kontenerów – rodzaje przeglądów.
  8. Ocena stanu technicznego kontenerów:

- sposób prowadzenia przeglądu,
- elementy podlegające inspekcji,
- kryteria oceny stanu technicznego - z rozbiciem na poszczególne elementy kontenera,
- metody dokonywania pomiarów typowych uszkodzeń.

  1. VGM kontenera
  2. Test sprawdzający.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl