Szkolenie: "Wymagania normy PN-EN 15224:2017"

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania - osoby zarządzającej i doskonalącej systemy zarządzania jakością PN-EN 15224: 2017.

Grupa docelowa: Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, osoby chcące wdrożyć w organizacji system zarządzania PN-EN 15224: 2017, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, pielęgniarki, położne, lekarze, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 Termin 

18.01.2021; godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 4.01.2021

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

590 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Beata Krasoń - od 30 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Auditor wiodący wg ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz PN-EN 15224. Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją i przemodelowaniem ZOZ, w każdym obszarze. Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 


Program szkolenia: 

 • wprowadzenie do jakości w ochronie zdrowia,
 • omówienie wymagań normy PN-EN 15224:2017:
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne oraz procesy kliniczne,
  • ocena efektów działalności,
  • doskonalenie.
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością PN-EN 15224:2017;
 • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
 • zarządzanie ryzykiem – analiza metodyk;
 • szczegółowe omówienie normy PN-EN 15224:2017;
 • wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością dla sektora ochrony zdrowia;
 • podejście systemowe;
 • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących;
 • wymagane analizy kliniczne;
 • wdrażanie standardów, wskazówki praktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Wymagania normy PN-EN 15224:2017” wydany przez PRS.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: [email protected]