Webinarium: "Zmiany prawne dotyczące dokumentacji medycznej w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017"

Grupa docelowa: Osoby zainteresowane bezpieczeństwem informacji i danych w zakresie Ochrony Zdrowia.

Termin 

20.01.2021 r., godziny 13:00 - 14:00

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 14.01.2021 r.

 Miejsce 

Webinarium realizowane online z zastosowaniem aplikacji MS Teams

 Koszt 

Webinarium realizowane bezpłatnie

 Trener 

Beata Krasoń – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek Zdrowie Publiczne w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie – Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia oraz Koordynator transplantacyjny. W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we   Wrocławiu; Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem. Od 30 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Auditor wiodący wg ISO 9001, Auditor wiodący wg ISO 14001 oraz od 2016 r. Auditor wiodący ISO/IEC 27001 oraz PN-EN 15224. Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją i przemodelowaniem ZOZ, w każdym obszarze. Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 Program webinarium: 

  • Dokumentacja medyczna – wymagania prawne. 
  • Jak ocenić ryzyko związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej?
  • Podstawowe wymagania Normy ISO 27001 mające zastosowanie usługach zdrowotnych. 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału. 
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.