Webinarium: Standard PRS „Protection – Reliability - Safety"

Grupa docelowa: Osoby zainteresowane wprowadzeniem i wdrożeniem wymagań Programu PRS.

Termin 

30.03.2021 r., godziny 13:00 - 14:00

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 29.03.2021 r.

 Miejsce 

Webinarium realizowane online z zastosowaniem aplikacji MS Teams

 Koszt 

Webinarium realizowane bezpłatnie

 Trener 

Beata Krasoń – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek Zdrowie Publiczne w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie – Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia oraz Koordynator transplantacyjny. W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we   Wrocławiu; Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem. Od 30 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Auditor wiodący wg ISO 9001, Auditor wiodący wg ISO 14001 oraz od 2016 r. Auditor wiodący ISO/IEC 27001 oraz PN-EN 15224. Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją i przemodelowaniem ZOZ, w każdym obszarze. Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 Program webinarium: 

  • Czym jest Standard PRS Protection – Reliability – Safety (Ochrona-Niezawodność-Bezpieczeństwo),
  • Co umożliwia wdorżenie Standardu PRS w organizacji,
  • Do jakich organizacji jest skierowany Standard PRS,
  • Co zapewnia wdrożenie i certyfikacja standardu w organizacji.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału. 
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na certyfikację Standardu PRS
https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/oferta-19/standard-prs-protection-reliability-safety