Szkolenie: "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w zgodzie z przepisami – RODO"

Cel szkolenia: osoby biorące bezpośredni udział w procesie przetwarzania danych osobowych (pracownicy działów kadr, księgowości, marketingu, sprzedaży, IT), kandydaci na Inspektora Ochrony Danych i osoby pełniące już tę funkcję, osoby zainteresowane ochroną danych.

Termin 

22-23.04.2021, godziny 8.30 – 14.30 w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 15.04.2021 r.

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

990 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Michał Arciszewski – Wdrażał w PRS S.A. rozwiązania sprzyjające przestrzeganiu unijnych wymagań, stawianych na gruncie RODO. Praktyk w obszarze ochrony danych i informacji. Inspektor Ochrony Danych z 2,5 letnim stażem. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 Program szkolenia: 

 • Omówienie źródeł prawa związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych;
 • Pojęcia i definicje;
 • Obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego;
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 • Zasady przetwarzania danych osobowych;
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane;
 • Dokumentacja zw. z przetwarzaniem danych osobowych - Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania;
 • Rola Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwie;
 • Naruszenia ochrony danych osobowych;
 • Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Funkcjonowanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • RODO w Kadrach, Księgowości, Marketingu i Sprzedaży;
 • Omówienie uniwersalnych zasad sprzyjających bezpieczeństwu danych (nie tylko osobowych);
 • Omówienie nałożonych w UE kar za nieprzestrzeganie przepisów;
 • Pytania i dyskusja.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie dedykowanej.
W razie potrzeby istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.