Szkolenie: "Pełnomocnik ZSZ  ISO 9001:2015, PN-EN 15224: 2017, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia"

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz PN-EN 15224: 2017, funkcji pełnomocnika ds. Standardów Akredytacyjnych.

Grupa docelowa: Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, pielęgniarki, położne, lekarze, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Termin 

26-28.04.2022, godziny 9.00-16.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 12.04.2022 r.

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru o charakterze wykładowo-ćwiczeniowym.

 Koszt 

1 299,00 PLN netto (+23% VAT) / os.

 Trener 

Beata Krasoń - od 30 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Auditor wiodący wg ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz PN-EN 15224. Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją i przemodelowaniem ZOZ, w każdym obszarze. Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

 Program szkolenia: 

 • wprowadzenie do jakości  w ochronie zdrowia;
 • zmiany w normie ISO 9001:2015;
 • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015: PN-EN 15224:2017:
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne oraz procesy kliniczne,
  • ocena efektów działalności,
  • doskonalenie.
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015; PN-EN 15224:2017
 • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami;
 • zarządzanie ryzykiem – analiza metodyk;
 • szczegółowe omówienie normy PN-EN 15224:2017;
 • wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością dla sektora ochrony zdrowia;
 • podejście systemowe;
 • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących;
 • wprowadzenie do akredytacji, wymagania prawne;
 • zarządzanie organizacją w kontekście zarządzania procesami i obszarami przedstawionymi w Standardach Akredytacyjnych;
 • wymagane analizy kliniczne;
 • szczegółowe omówienie Standardów Akredytacyjnych;
 • wdrażanie standardów, wizytacja CMJ w organizacji.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015 oraz PN-EN 15224:2017”  wydany przez PRS, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu ”Wymagania Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia”.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.