Szkolenie: "Inspektor Ochrony Danych w podmiocie działalności leczniczej"

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych na bazie wymagań RODO oraz systemu bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013.

Grupa docelowa: Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji IOD, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, działów IT, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 Termin 

08-10.11.2022, 3 dni, godziny 8.00-16.00 w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 03.11.2022 r.

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru o charakterze wykładowo-ćwiczeniowym

 Koszt 

1 299 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Beata Krasoń - od 30 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Auditor wiodący wg ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz PN-EN 15224. Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją i przemodelowaniem ZOZ, w każdym obszarze. Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 Program szkolenia: 

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami;
 • szczegółowe omówienie normy ISO/IEC 27001:2013;
 • omówienie RODO:
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
  • obowiązek informacyjny,
  • rejestrowanie czynności przetwarzania,
  • projektowanie ochrony danych osobowych (Privacy by default),
  • domyślna ochrona danych osobowych (Privacy by design),
  • ocena skutków przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenie danych,
  • zasady zgłaszania i rejestracji naruszeń,
  • prawo do zapomnienia i prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • profilowanie,
  • kodeksy i certyfikacje,
  • kary za naruszenie RODO.
 • wdrażanie i auditowanie systemu bezpieczeństwa informacji;
 • nowe zadania Inspektora Danych Osobowych;
 • analiza ryzyka;
 • zarządzanie incydentami;
 • certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl