Szkolenie: "Auditor wiodący SZJ wg ISO 9001 nierejestrowany w IRCA"

Cel szkolenia: Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów SZJ; nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami auditowymi

 Termin 

14-20.11.2023, godziny 8.00-16.00, w tym przerwy

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru lub stacjonarnie w siedzibie PRS

 Koszt 

3 249 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Robert Rakowiec - wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem. Wdrożył m.in. wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-ISO-45001 w kilkudziesięciu organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, usługowych, stoczniach oraz urzędach administracji publicznej

  Program szkolenia: 

 • gólne informacje o systemach zarządzania
 • Budowa i wymagania normy ISO 9001:2015
 • Identyfikacja i interpretacja wymagań normy - ćwiczenie
 • Ocena dokumentacji - ćwiczenie
 • Podstawowe wymagania i definicje związane z auditowaniem
 • Kompetencje auditorskie
 • Zasady auditowania
 • Etapy auditowania
 • Inicjowanie auditu
 • Program auditów -ćwiczenie
 • Planowanie auditów - ćwiczenie
 • Przeprowadzanie auditów
 • Raportowanie wyników
 • Działania poauditowe
 • Spotkania auditowe
 • Formułowanie spostrzeżeń i niezgodności - ćwiczenie
 • Dobór próbek auditowych,
 • Techniki auditowania,
 • Komunikowanie się z auditowanymi,
 • Relacja auditor-auditowany,
 • Sposoby radzenia sobie z różnymi postawami auditowanych - ćwiczenie,
 • Scenki auditowe  - ćwiczenie
 • Ocena działań auditora
 • Test

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl