Szkolenie: "Auditor wiodący SZJ wg ISO 9001, nierejestrowany w IRCA"

Cel szkolenia: Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów SZJ; nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami auditowymi.

Wymagania stawiane uczestnikom: znajomość normy ISO 9001:2015


 Termin 

12-16.102020, 5 dni, godziny 9.00 – 17.00  (40 h)

 Miejsce 

Szkolenie On-line w formie webinaru  i/lub w formie tradycyjnego wykładu w siedzibie PRS

 Koszt 

3 149 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trenerzy 

Robert Rakowiec - wieloletni trener, auditor wiodący systemów zarządzania jakością, BHP i środowiskiem. Wdrożył min. wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 w kilkudziesięciu organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, usługowych, stoczniach oraz urzędach administracji publicznej.

Iwona Tchórzewska - Malich – wieloletni trener i auditor wiodący m. in. z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcją.

  Program szkolenia: 

 • Ogólne informacje o systemach zarządzania
 • Budowa i wymagania normy ISO 9001:2015
 • Identyfikacja i interpretacja wymagań normy - ćwiczenie
 • Ocena dokumentacji - ćwiczenie
 • Podstawowe wymagania i definicje związane z auditowaniem
 • Kompetencje auditorskie
 • Zasady auditowania
 • Etapy auditowania
 • Inicjowanie auditu
 • Program auditów -ćwiczenie
 • Planowanie auditów - ćwiczenie
 • Przeprowadzanie auditów
 • Raportowanie wyników
 • Działania poauditowe
 • Spotkania auditowe
 • Formułowanie spostrzeżeń i niezgodności - ćwiczenie
 • Dobór próbek auditowych
 • Techniki auditowania
 • Komunikowanie się z auditowanymi
 • Relacja auditor-auditowany
 • Sposoby radzenia sobie z różnymi postawami auditowanych - ćwiczenie
 • Scenki auditowe  - ćwiczenie
 • Ocena działań auditora
 • Test

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl