Szkolenie - „Auditor wewnętrzny SZBŻ wg ISO 22000:2018”

Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO 22000:2018

 Termin 

20-22.11.2023, godziny 9.00 - 15.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 17.11.2023 r.

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

1399 PLN (+ 23 % VAT) / os.

Program szkolenia: 

 • Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa żywności
 • Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Wymagania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o wymagania HACCP, ISO 22000
 • Kultura bezpieczeństwa żywności: zasady budowania planu kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji i jej weryfikacja
 • Audit Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • Wymagania i obowiązki auditora wewnętrznego
  • Rodzaje i cele auditów
  • Przygotowanie audytu: Wyznaczenie auditorów, harmonogram auditów, opracowanie planu auditu
  • Przygotowanie listy kontrolnej
  • Techniki przeprowadzania auditu i zbierania dowodów                                
  • Niezgodności i obserwacje - definicje, klasyfikacja
  • Dokumentowanie i zapisywanie niezgodności oraz obserwacji
  • Raportowanie ustaleń z auditu
  • Podsumowanie wyniku auditu
  • Działania po auditowe: analiza błędu i działania zapobiegawcze - zasady dokumentowania
 • Test końcowy   

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl

 

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą na certyfikację na zgodność z normą ISO 22000:2018
https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/oferta-19/certyfikacja-iso-22000-systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-zywnosci