Szkolenie: "Auditor wewnętrzny SZBHP wg normy ISO 45001:2018"

Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego SZBHP normy ISO 45001:2018. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normy ISO 45001:2018 i sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych i przygotowaniem pełnej dokumentacji  w organizacji.

Grupa docelowa:  Kandydaci na auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy bądź auditorzy innych norm, którzy rozpoczną pracę z systemem zarządzania BHP.

 Termin 

22-24.02.2021, trzy dni, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 8.02.2021 r.

 Miejsce 

Szkolenie On-line w formie webinaru

 Koszt 

1190 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Dorota Halicka – doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Auditor w Polskim Rejestrze Statków S.A., szkoleniowiec, ekspert współpracy międzynarodowej w wymianie informacji o podatkach pośrednich i bezpośrednich, z wykształcenia politolog, środowiskowiec, z zamiłowania jakościowiec. Pasjonatka dobrej książki, rocka progresywnego i podróży na wschód.

 Program szkolenia: 

 1. Porównanie norm SZBHP – istotne zmiany
 2. Norma ISO 45001:2018 – główna koncepcja normy
 3. Terminologia normy
 4. Podstawowe cele normatywne
 5. Struktura normy i powiązania pomiędzy wymaganiami określonymi dla SZBHP
 6. Omówienie wymagań normy ISO z dokładną analizą jej rozdziałów: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności, doskonalenie, współudział pracowników, konsultacje, szanse i ryzyka w BHP
 7. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  ISO 45001:2018
 8. Test zapoznawczy dla przyszłych auditrów: opinia czy fałsz
 9. Główne cele, zakres i kryteria auditu
 10. Przygotowanie pierwszej dokumentacji przez przyszłych auditorów
 11. Przygotowanie zespołu auditującego
 12. Procesy i Procedury (mapowanie procesów)
 13. Planowanie auditu
 14. Przygotowanie dokumentacji auditowej- teoria i praktyka
 15. Audit wewnętrzny w Organizacji
 16. Przygotowanie dokumentacji auditowej
 17. Działania w czasie auditu, dokumentacja (ocena, karta niezgodności, obserwacje)
 18. Działania poauditowe – monitorowanie i weryfikacja
 19. Przygotowanie dokumentacji poauditowej
 20. Test ze znajomości normy ISO 45001:2018

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: [email protected]