Szkolenie: „Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2015”

Cel szkolenia: Zdobycie tytułu auditora wewnętrznego SZŚ wg normy ISO 14001:2015. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z wymaganiami normy ISO 14001:2015 i sposobem prowadzenia auditów wewnętrznych i przygotowaniem pełnej dokumentacji w organizacji.

Grupa docelowa:  Kandydaci na auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego bądź auditorzy innych norm, którzy rozpoczną pracę z systemem zarządzania środowiskowego.

 Termin 

29-31.03.2021, godziny 9.00 - 15.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 15.03.2021 r.

 Miejsce 

Szkolenie On-line w formie webinaru

 Cena regularna

 1 190 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Dorota Halicka – doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Auditor w Polskim Rejestrze Statków S.A., szkoleniowiec, ekspert współpracy międzynarodowej w wymianie informacji o podatkach pośrednich i bezpośrednich, z wykształcenia politolog, środowiskowiec, z zamiłowania jakościowiec. Pasjonatka dobrej książki, rocka progresywnego i podróży na wschód.

    Program szkolenia: 

 • Norma ISO 14001:2015 – główna koncepcja normy
 • Terminologia normy
 • Podstawowe cele normatywne
 • Struktura normy i powiązania pomiędzy wymaganiami określonymi dla SZŚ
 • Omówienie wymagań normy ISO z dokładną analizą jej rozdziałów: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności, doskonalenie
 • Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015
 • Test zapoznawczy dla przyszłych auditrów: opinia czy fałsz
 • Główne cele, zakres i kryteria auditu
 • Przygotowanie pierwszej dokumentacji przez przyszłych auditorów
 • Przygotowanie zespołu auditującego
 • Procesy i Procedury (mapowanie procesów)
 • Planowanie auditu
 • Przygotowanie dokumentacji auditowej- teoria i praktyka
 • Audit wewnętrzny w Organizacji
 • Przygotowanie dokumentacji auditowej
 • Działania w czasie auditu, dokumentacja (ocena, karta niezgodności, obserwacje)
 • Działania poauditowe – monitorowanie i weryfikacja
 • Przygotowanie dokumentacji poauditowej
 • Test ze znajomości normy ISO 14001:2015

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie dedykowanej.