Szkolenie: "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015,
PN-EN 15224:2017"

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, PN-EN 15224:2017.

Grupa docelowa: Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości szkół, uczelni, firm szkoleniowych, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 Termin 

6-7.04.2021 r., 2 dni, godziny 8.00-16.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy 21.03.2021 r.

 Miejsce 

Szkolenie on-line w formie webinaru

 Koszt 

990 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Beata Krasoń - od 30 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Auditor wiodący wg ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 oraz PN-EN 15224. Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją i przemodelowaniem ZOZ, w każdym obszarze. Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 


Program szkolenia: 

 • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015,PN-EN 15224:2017 pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje e-certyfikat „Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015 i PN-EN 15224:2017” wydany przez PRS S.A.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiej rejestracji udziału.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.