Szkolenie - „Auditor wewnętrzny systemu HACCP”

Cel szkolenia: Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z systemem HACCP.

 Termin 

24-25.06.2021 r., 2 dni, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 17.06.2021 r.

 Miejsce 

Szkolenie On-line w formie webinaru

 Koszt 

990 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Danuta Suchecka - wieloletni trener, auditor i wykładowca systemów zarządzania wg ISO 9001 i ISO 22000, HACCP, BRC

Program szkolenia: 

 • Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa żywności,
 • Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • Miejsce systemu HACCP w systemach zarządzania
 • Dobre praktyki GMP i GHP oraz HACCP – wymogi, podstawy prawne, omówienie zależności pomiędzy GMP, GHP i HACCP
 • Zasady funkcjonowania, wdrażania i doskonalenia oraz dokumentowania systemu GMP, GHP i HACCP
 • Zasady definiowania i analizowania zagrożeń oraz określania krytycznych punktów kontroli
 • Wytyczne i zasady monitorowania i dokumentowania  zidentyfikowanych  CCP / CP
 • Działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze w systemie HACCP
 • Zasady bezpieczeństwa żywności – wytyczne dla personelu
 • Audit Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w systemie HACCP
  • Wymagania i obowiązki auditora wewnętrznego,
  • Rodzaje i cele auditów
  • Przygotowanie audytu: Wyznaczenie auditorów, harmonogram auditów, opracowanie planu auditu
  • Przygotowanie listy kontrolnej
  • Techniki przeprowadzania auditu i zbierania dowodów                                
  • Niezgodności i obserwacje - definicje, klasyfikacja
  • Dokumentowanie i zapisywanie niezgodności oraz obserwacji
  • Raportowanie ustaleń z auditu
  • Podsumowanie wyniku auditu
  • Działania po auditowe: analiza błędu i działania zapobiegawcze - zasady dokumentowania
 • Test końcowy   

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl