MASS - statki autonomiczne - nieodległa przyszłość ?

Termin: 25 czerwca 2018r. godz.8.30-13.30 (rejestracja od 8.30, powitanie gości godz. 9.00)

Miejsce: Centrala Polskiego Rejestru Statków S.A., Gdańsk, al. Gen. Józefa Hallera 126

 

Program seminarium:

-         MASS – postęp prac w IMO i IACS
Dariusz Rudziński, Jacek Poturalski, Polski  Rejestr Statków S.A.

-         MASS z perspektywy Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie
Zbigniew Pietrzykowski, Paweł Zalewski, Akademia Morska w Szczecinie

-         Wstępna analiza bezpieczeństwa bezzałogowych statków handlowych
Jakub Montewka, Krzysztof Wróbel, Akademia Morska w Gdyni

-         Badanie wypadków morskich z udziałem statków MASS
Tadeusz Wojtasik, Państwowa Komisja Badania Wypadków MORSKICH

-         Systemy autonomiczne w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa morskiego państwa
Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej

-         Bezpieczeństwo cybernetyczne w branży morskiej w kontekście łączności bezprzewodowej
Łukasz Szczygielski, Mateusz Rzymowski i Łukasz Kulas, Politechnika Gdańska ETI

-         AVAL - Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym 
 Konsorcjum projektu AVAL

-         Algorytmy sterowania nawodną jednostką autonomiczną
Roman Smierzchalski, Politechnika Gdańska EiA

 

Rejestracja

Oferta

Informator