Bezpieczeństwo na statkach pasażerskich typu ro-ro

patronat honorowy Urząd Morski w Szczecinie

 

Termin: 03 października 2017r. godz.9.00-13.30 (start rejestracji 8.30)

Miejsce: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, sala 118

 

 

Program Seminarium

-         Ewolucja wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich ro-ro w Konwencji SOLAS
Ryszard Getka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

-         Nowelizacja porozumienia „BALTIC MOU” (przewóz towarów niebezpiecznych na statkach ro-ro wykonujących przewozy w rejonie Morza Bałtyckiego)
Przemysław Lenard, Urząd Morski w Szczecinie

-         Bezpieczny powrót statku pasażerskiego do portu – w świetle wymogów Konwencji SOLAS
Sławomir Affek,  Polski Rejestr Statków S.A.

-         Uchybienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na statkach pasażerskich ro-ro
 Dariusz Oblicki, Urząd Morski w Szczecinie

-         Zagrożenie bezpieczeństwa statku i pasażerów podczas pożaru na pokładzie samochodowym statku pasażerskiego ro-ro - studium przypadku
Krzysztof Kuropieska, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

-         Wpływ systemu ochrony obiektu portowego na zapewnienie bezpieczeństwa statków pasażerskich na przykładzie Terminala Promowego Świnoujście
Adam Pawlak, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

-         Bezpieczne opuszczenie statku - koncepcja i rozwiązania
Wojciech Kozyro, Polski Rejestr Statków S.A.

 

Ulotka