Bezpieczeństwo Portów Morskich

Termin: 17 listopada 2015r. godz.9.00-13.00

Miejsce: Centrala PRS SA, Gdańsk 80-416, Al. gen. Józefa Hallera 126

Zakres seminarium:

Zagadnienia bezpieczeństwa transportu i składowania ładunków w portach.

Referaty wygłoszone zostały przez ekspertów:

-         Kapitanatu Portu w Gdyni,

-         Kapitanatu Portu w Gdańsku,

-         Akademii Morskiej w Gdyni,

-         Biura Bezpieczeństwa Portu  Gdańsk,

-         Państwowej Komisji  Badania Wypadków Morskich,

-         Polskiego Rejestru Statków SA.

 

Program

Informator