Seminarium zorganizowane przez Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej pt.:
Nowoczesne systemy wykrywania pożarów na okrętach wojennych”

W dniu 21 października 2015 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się Seminarium zorganizowane przez Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej pt.: „Nowoczesne systemy wykrywania pożarów na okrętach wojennych”.

Udział w Seminarium wzięli przedstawiciele Inspektoratu Marynarki Wojennej, Inspektoratu Wsparcia SZ, Inspektoratu Uzbrojenia SZ (Szefostwa Techniki Morskiej), Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, Regionalnych Baz Logistyki Morskiej, Centrum Techniki Morskiej,  Stoczni Marynarki Wojennej, Komend Portu Wojennego Gdynia i Świnoujście, Jednostek Wojskowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Akademii Marynarki Wojennej oraz Salwico Consillium. 

Seminaria w Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów odbywają się cyklicznie,
a ich tematyka obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji, sterowania, logistyki, automatyzacji i diagnostyki siłowni okrętowych.  Tradycyjnym przesłaniem organizatorów jest współtworzenie rozwoju polskiego okrętownictwa poprzez wymianę myśli naukowej, prezentację wyników prowadzonych badań naukowych oraz prezentację nowoczesnych technologii, w środowisku specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą budową, eksploatacją i remontami systemów elektroniki i automatyki okrętowej. Seminaria stanowią forum stymulujące współpracę i integrację działalności branżowej w remontach istniejącej floty i budowach nowych okrętów Marynarki Wojennej RP. 

PROGRAM SEMINARIUM

9.00 - 9.05       Wstęp i przywitanie zaproszonych Gości

9.05 – 9.20      „Wymagania polskich Norm Obronnych dotyczące systemów dozorowo - wykrywczych na okrętach Marynarki Wojennej”
                        kmdr por. dr inż. Bogdan Pojawa, Akademia Marynarki Wojennej

9.20 – 11.00  „Zastosowanie nowoczesnych systemów dozorowo-wkrywczych w Marynarce Wojennej oraz flocie NATO”
                       Giuseppe Borasi, Consillium

11.00 – 11.25  Przerwa kawowa

11.25 – 11.40  „Filozofia projektowania systemów walki z pożarami w świetle wymagań przepisów PRS oraz standardów sojuszniczych”
                       Janusz Dilling, Polski Rejestr Statków (prezentacja)

11.40 – 12.15  Prezentacja systemu dozorowo - wykrywczego stosowanego na okrętach Marynarki Wojennej – dyskusja
                      Michał Nalepa

12.15 – 12.30 Podsumowanie i zakończenie Seminarium

W Seminarium ze strony PRS udział wzięli Janusz Dilling oraz  Krzysztof Kołwzan.

Szczególne zainteresowanie i dyskusję, poza prezentacją systemu dozorowo-wykrywczego firmy Consillium, wywołał referat wygłoszony przez przedstawiciela PRS.

Referat (prezentacja w załączeniu) dotyczył  kwestii związanych z projektowaniem okrętów uwzględniających istotne elementy walki o żywotność okrętów, szczególnie  w aspekcie ochrony przeciwpożarowej w świetle wymagań przepisów  i publikacji PRS, jak również wymagań sojuszniczych. Omówiono również problemy związane z implementacją Kodeksu Bezpieczeństwo Okrętów Wojennych ANEP-77 do przepisów PRS oraz praktyki projektowej i eksploatacyjnej, jak również kwestie związane z procedurą wdrażania standardów cywilnych i militarnych dotyczących bezpieczeństwa okrętów i żeglugi. Poruszono również kwestie technologii komercyjnych COTS (Commercial-off-the-shelf).

Główne obszary dyskusji, jak również wyjaśnienia PRS związane były z rolą towarzystwa klasyfikacyjnego w nadzorze nad projektowaniem i budową okrętów, zakresem współpracy struktur wojska z PRS, kwestii formalnego uznania kompetencji  i standardów PRS, wpływowi  przepisów PRS oraz standardów NATO na jakość okrętów.

Oddzielny, ale bardzo istotny temat dyskusji stanowiły kwestie wdrażania w MW RP wymagań konwencji SOLAS i MARPOL  w odniesieniu do okrętów będących w eksploatacji,  nowych okrętów w budowie i przewidywanych do włączenia do linii zgodnie z Planem Modernizacji  SZ RP, w tym Marynarki Wojennej RP.

Kolejnym problemem były sprawy dotyczące wymagań odbiorczych i nadzorczych stosowanych przez PRS na rzecz  realizacji dostaw dla Marynarki Wojennej RP na remontowane jednostki. Wyjaśnień oprócz PRS, udzielili oficerowie Inspektoratów:  MW, Wsparcia i Uzbrojenia, podkreślając wielokrotnie istotny i kompetentny, uznawany przez wojsko, udział w tym procesie PRS gwarantującego wysoką jakość dostaw.

Uczestniczący w Seminarium P. Janusz Dilling i P. Krzysztof Kołwzan udzielili wyczerpujących wyjaśnień i komentarzy do przedstawionych problemów.

Podziękowano nam za udział w Seminarium, zaś dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW, prof. Bogdan Żak zaprosił  PRS do dalszej współpracy, w tym w pracach różnych zespołów oraz realizacji bieżących zadań Wydziału.