Organizatorzy Sympozjum ,,Safe Shipping on the Baltic Sea" informują, że kolejna, już VI edycja sympozjum odbędzie się w ramach II Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie w dniach 12-14 czerwca 2014 r. 

Sympozjum organizowane było od 2007 roku we współpracy Związku Armatorów Polskich (ZAP), Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz polskiej administracji morskiej.

Polski Rejestr Statków wspólnie z ZAP uznał, że impreza ta zostanie włączona w szerszy projekt, nazwany Międzynarodowym Kongresem Morskim. Pomysłodawcami tego projektu są Północna Izba Gospodarcza i Polska Żegluga Morska. Uważamy, że jest to doskonałe forum, aby razem ze środowiskiem morskim z regionu Morza Bałtyckiego dyskutować na tematy istotnych dla nas spraw.

Tematyce sympozjum zostanie poświęcony Blok nr 4 Kongresu – Ekologia i bezpieczeństwo na morzu, którego myślą przewodnią będzie nowe podejście IMO do przepisów towarzystw klasyfikacyjnych. Od 2012 r. do konwencji SOLAS została wprowadzona poprawka, która mówi, że przepisy uznanych przez administracje państwowe towarzystw klasyfikacyjnych powinny być poddane weryfikacji IMO. Jej wynikiem ma być stwierdzenie, że przepisy spełniają określone standardy IMO, na razie w zakresie 2 typów jednostek: masowców i zbiornikowców. Zgodnie z poprawką, wszystkie tego typu statki budowane i kontraktowane po 1 lipca 2016 r. powinny powstawać w oparciu o standardy IMO, które znajdą się również w zweryfikowanych przepisach.

Do dyskusji zapraszamy uczestniczących w kongresie przedstawicieli szeroko rozumianej żeglugi i okrętownictwa, administracji morskiej, zrzeszeń armatorskich, ubezpieczycieli, biur projektowych oraz KE. 

Rejestracja oraz Program Kongresu dostępne są na stronie: http://kongresmorski.pl/