W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem PRS od wielu lat organizuje własne wydarzenia branżowe lub poprzez swoich przedstawicieli bierze udział w licznych konferencjach naukowych, tak w kraju jak i zagranicą. Poniżej udostępniamy referaty naszych ekspertów zaprezentowane na wydarzeniach, w których reprezentowali PRS.

Konferencje naukowe
Konferencje 2020
Archiwum