Przekazywanie naszej wiedzy i doświadczenia w postaci szkoleń, stanowi również ofertę dla podmiotów gospodarczych i instytucji. Przywiązując ogromną wagę do stałego podnoszenia poziomu wiedzy swoich inspektorów oraz zapewnienia im dostępu do najnowszych regulacji prawnych, PRS stworzył system ustawicznego szkolenia i treningów inspektorskich. W oparciu o nasze doświadczenie oferujemy szkolenia naszym klientom w zakresie posiadanych kompetencji.

Szkolenia w zakresie systemów zarządzania i dyrektyw UE:

 • wymagania aktualnych edycji norm serii ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, PN-N- 18001,
 • kompetencje auditora/auditora wewnętrznego systemów zarządzania: jakością,
 • środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania,
 • kompetencje pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
 • wymagania dyrektyw UE dotyczących oceny zgodności produktów,
 • procedury oznakowania CE.

Szkolenia w zakresie techniki i technologii (aktualne szkolenia):

 • obowiązujące wymagania norm, konwencji, przepisów, itp. w gospodarce morskiej,
 • szkolenia z zakresu stateczności i wytrzymałości zmęczeniowej kadłuba,
 • nowo wchodzące przepisy techniczne i ochrony środowiska,
 • wymagania techniczne dla konstrukcji morskich, w tym kontenerów i konstrukcji offshore,
 • zagadnienia związane z projektowaniem, budową i próbami statków i okrętów wojennych,
 • obliczenia konstrukcyjne jednostek pływających,
 • prace w przestrzeniach zamkniętych,
 • ocena ryzyka.

Metodyka:

 • Wykłady wraz zajęciami warsztatowymi
 • Dyskusje
 • Analiza przypadków

Grupa docelowa:

Kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, eksperci, pracownicy działów jakości, pełnomocnicy i auditorzy systemów zarządzania oraz wszystkie osoby chcące uzyskać nowe kompetencje lub pragnące odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności w temacie jakości.

 

Data Tytuł Lokalizacja Cena Więcej informacji
{{course.date_}} {{course.date_to_date}} {{course.type.name}} {{course.address}} {{course.price}}

Nie znaleziono żadnych szkoleń

Data Tytuł Lokalizacja Cena Więcej informacji
{{course.date_}} - {{course.date_to_date}} {{course.type.name}} {{course.address}} {{course.price}}

Nie znaleziono żadnych szkoleń