Wytwórnia, laboratorium, firma serwisowa lub remontowa zainteresowana uzyskaniem Świadectwa uznania PRS (Polskiego Rejestru Statków) powinna złożyć w Centrali lub biurze terenowym Polskiego Rejestru Statków wniosek o uznanie, określając rodzaj działalności mającej być przedmiotem uznania oraz podając podstawowe informacje o sobie.

Po otrzymaniu wniosku, PRS określa zakres dokumentacji, która powinna być dostarczona do PRS. Dokumentacja ta po akceptacji stanowi podstawę inspekcji, którą PRS przeprowadza w firmie.

Na podstawie dokumentacji i pozytywnego wyniku inspekcji PRS wystawia Świadectwo uznania, w którym określa się zakres i termin ważności uznania.

Firmy posiadające ważne uznanie PRS mogą posługiwać się znakami uznania PRS.

Aktualny wykaz firm uznanych przez PRS dostępny jest w wyszukiwarce on-line firm i wyrobów posiadających aktualne uznanie PRS.