Jednym z celów prac naukowo-badawczych prowadzonych w PRS (Polskim Rejestrze Statków) jest tworzenie numerycznych modeli oraz programów komputerowych służących do przeprowadzania potrzebnych analiz i symulacji zachowania się statku, jego konstrukcji i wyposażenia w normalnych oraz ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

Program StabPRS, służący do kontroli stateczności, wytrzymałości ogólnej i lokalnej w dowolnym stanie załadownia, jest jednym z takich programów.

PRS oferuje usługę opracowania programu StabPRS dla określonego statku, uwzględniającego jego specyficzne cechy. Dostosowany do wymagań konkretnego statku program StabPRS wspomaga codzienne operacje, zapewniając natychmiastowe obliczenia zmian masy ładunku w trakcie prowadzonych operacji przeładunkowych, a na tej podstawie parametrów statecznościowych i wytrzymałościowych w stanie nieuszkodzonym i awaryjnym. Wprowadzając różne dane, możemy otrzymać zaktualizowane obliczenia wybranych parametrów związanych z bezpieczeństwem. Poza tym program StabPRS wykonuje obliczenia umożliwiające wizualizację ruchu statku na fali.

Prezentowana wizualizacja pokazuje działanie poszczególnych modułów programu dla przypadkowo skonfigurowanego statku wielozadaniowego.

Wybierz moduł, który zawiera interesujące Cię zagadnienie. Jeśli nie możesz go znaleźć, prosimy o kontakt z Pionem Naukowo-Badawczym w celu uzyskania dalszych informacji.

PRS poleca również opracowane przez siebie kalkulatory, pomocne przy projektowaniu, budowie, eksploatacji i remontach statków. Są one dostępne poniżej oraz na podstronie Programy obliczeniowe.

  • Dobór baterii akumulatorów rozruchowych
  • Dobór baterii akumulatorów serwisowych
  • Obliczanie wentylacji pomieszczeń akumulatorów i skrzyń akumulatorowych
  • Spadek napięcia, prąd stały
  • Spadek napięcia, prąd przemienny jednofazowy
  • Spadek napięcia, prąd przemienny trójfazowy
  • Kalkulator mocy i prądu w układach trójfazowych.