Extranet

Przejdź do ekstranetu »

2013

2013-12-23 Nowa kładka portowa w porcie Ustka zbudowana pod nadzorem PRS

Przesuwana kładka łącząca wschodnią i zachodnią część usteckiego portu morskiego w Ustce została oficjalnie otwarta 19 grudnia br. czytaj więcej »


2013-12-13 Reorganizacja Podkomitetów IMO oraz Sekcji Krajowych działających przy Ośrodku ds. IMO

W związku z reorganizacją pracy w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i zatwierdzeniem przez Zgromadzenie IMO nowego programu na 2014 rok, nastąpi reorganizacja sekcji krajowych w Ośrodku ds. IMO. czytaj więcej »


2013-12-03 Lista nowych wymagań IMO wchodziących w życie w 2014 r.

Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2014 r. podano w tabeli, w pliku załączonym poniżej. czytaj więcej »


2013-11-12 Finałowa konferencja projektu BSR InnoShip

Projekt BSR InnoShip, w którym przez trzy lata uczestniczył Polski Rejestr Statków, zakończyła finałowa konferencja zorganizowana w Brukseli w dniach 9-10 września 2013 r. w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii przy Unii Europejskiej. Konferencja pt. „Rozwiązania dla niskoemisyjnej żeglugi w regionie Morza Bałtyckiego” zgromadziła grupę około 90 uczestników. czytaj więcej »


2013-10-18 ARP podpisała z PRS list intencyjny nt. współpracy

Na przełomie września i października br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A. podpisali list intencyjny... czytaj więcej »


2013-09-30 Zmiana struktury biur terenowych PRS w kraju

Z dniem 1 października br. inspektorzy PRS z Bydgoszczy, Giżycka, Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Krakowa, Płocka, Poznania, Stalowej Woli, Warszawy i Wrocławia zostaną włączeni w zmienioną strukturę biur terenowych PRS. czytaj więcej »


2013-09-26 PRS będzie nadzorować budowę pierwszego „Kormorana”

W poniedziałek 23 września br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum, którego liderem jest gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. na budowę niszczyciela min typu „Kormoran II” dla Marynarki Wojennej RP. czytaj więcej »


2013-09-19 Standardy nadzoru nad budową okrętów wojennych

Ministerstwo Obrony Narodowej wszczęło procedury zawierania umów na budowę trzech niszczycieli min projektu KORMORAN 2 oraz na dokończenie prac nad budową okrętu patrolowego ORP „Ślązak”.
Polski Rejestr Statków, jako narodowy klasyfikator, współpracuje od lat z Marynarką Wojenną RP i jest należycie przygotowany, by służyć jej wszechstronną pomocą przy nadzorze technicznym nad budową okrętów oraz innych obiektów inżynierii morskiej, a także infrastruktury lądowej. Jest to warte przypomnienia u progu przystąpienia do realizacji programu modernizacji Sił Zbrojnych RP, w tym budowy nowych okrętów dla Marynarki Wojennej. czytaj więcej »


2013-09-06 Wyróżnienie dla PRS podczas Baltexpo 2013

Podczas otwarcia tegorocznych Targów Morskich BALTEXPO wręczone zostały nagrody przyznane firmom branży morskiej, które poszczycić się mogą szczególnymi osiągnięciami w ostatnim roku. W gronie wyróżnionych znalazł się również Polski Rejestr Statków. czytaj więcej »


2013-08-21 Stateczność statku swobodnie pływającego

Wyniki badań dotyczących stateczności statku swobodnie pływającego, które przeprowadził dotąd Polski Rejestr Statków, przede wszystkim prof. Maciej Pawłowski, są znaczące, dlatego chcemy polecić je uwadze środowisk związanych z okrętownictwem i żeglugą. czytaj więcej »


2013-08-16 PRS będzie obecny na BALTEXPO 2013

Polski Rejestr Statków S.A. ma zaszczyt zaprosić do odwiedzenia swojego stoiska na BALTEXPO 2013 czytaj więcej »


2013-08-08 Polski Rejestr Statków weryfikatorem GHG

Pragniemy poinformować Państwa, że z dniem 21 czerwca br. Biuro Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A., na podstawie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr PL-VG-0013, otrzymało status weryfikatora rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. czytaj więcej »


2013-08-06 Wzajemne uznawanie świadectw typu wyrobu

W nawiązaniu do naszej informacji z dnia 8 stycznia 2013 r. przedstawiamy Suplement nr 1 do Pierwszego raportu dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich w sprawie wzajemnego uznawania świadectw typu wyrobu. czytaj więcej »


2013-08-01 PRS włączony w realizację pionierskiego projektu

1 sierpnia 2013 w siedzibie spółki Deep Ocean Technology (DOT) w Gdyni podpisana został umowa pomiędzy DOT a Polskim Rejestrem Statków dotycząca udziału PRS w stworzeniu konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego dla celów naukowych. czytaj więcej »


2013-07-30 Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PRS a MORCEKO

W dniu 26 lipca 2013 r. w siedzibie Centrali PRS odbyło się spotkanie przedstawicieli PRS z przedstawicielem MORCEKO (Morskiego Centrum Eko-energetyki i Eko-Systemu) oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, podczas którego podpisany został list intencyjny o współpracy w obszarach związanych ze zrównoważonym i bezpiecznym wytwarzaniem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza ze źródeł w obszarach morskich. czytaj więcej »


2013-07-25 Węzeł Karczemki laureatem konkursu "Budowa Roku 2012"

Węzeł Karczemki, inwestycja nadzorowana przez Polski Rejestr Statków S.A., został laureatem konkursu „Budowa Roku 2012”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. czytaj więcej »


2013-06-26 Instytut Morski i PRS podpisali list intencyjny ws. budowy nowego statku

Rosnące zapotrzebowanie na usługi, jakie świadczy Instytut Morski w Gdańsku, sprawiło, że podjął on decyzję, by rozpocząć starania o zaprojektowanie i zbudowanie nowego statku specjalistycznego. czytaj więcej »


2013-06-21 PRS upoważniony przez Królestwo Jordanii do działania w jego imieniu

21 maja 2013 r. Polski Rejestr Statków uzyskał upoważnienie Królestwa Jordanii do działania w jego imieniu w odniesieniu do statków podnoszących banderę tego państwa. czytaj więcej »


2013-06-07 Nowe zalecenia techniczne dotyczące okresowych przeglądów i prób instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Z dniem 31 maja 2013 r. weszły w życie zmienione wytyczne IMO dotyczące okresowych przeglądów i prób instalacji gaśniczych na statkach. czytaj więcej »


2013-05-22 X Konferencja PRS nt. systemów zarządzania

W dniach 9 –13 maja 2013 r. na greckiej wyspie Rodos odbyła się kolejna, X konferencja poświęcona systemom zarządzania, zorganizowana przez Pion Certyfikacji PRS S.A. czytaj więcej »


2013-05-20 Targi Nor-Shipping 2013

W dniach 4 - 7 czerwca 2013 r. w Oslo odbędą się największe w Europie targi morskie NOR-SHIPPING 2013. czytaj więcej »


2013-05-15 Ruszyła budowa nowego statku dla UG

9 maja 2013 roku na terenie Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. w Gdyni odbyła się ceremonia położenia stępki pod budowę nowego statku naukowo-badawczego dla Uniwersytetu Gdańskiego. Zastąpi on mocno wysłużony, eksploatowany od 1979 roku statek k/h „Oceanograf 2”. Nowy statek zbuduje konsorcjum Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. i firma CRIST S.A., nadzór klasyfikacyjny nad budową pełnić będzie Polski Rejestr Statków S.A. czytaj więcej »


2013-05-10 S/y „Generał Zaruski” przeszedł z powodzeniem wszystkie dotychczasowe sprawdziany

„Generał Zaruski” powrócił do służby. PRS czerpie satysfakcję z faktu, że miał w tym swój udział. czytaj więcej »


2013-05-10 Akredytacja PCA dla Laboratorium Badawczego PRS S.A.

Z dniem 19 kwietnia 2013 r. Laboratorium Badawcze Polskiego Rejestru Statków S.A. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Wystawiony Certyfikat, nr AB 1431, potwierdza spełnianie przez Laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie badania środków ratunkowych oraz indywidualnych środków wypornościowych. czytaj więcej »


2013-05-08 StabPRS-Rem Lift 25000 – program komputerowy opracowany w PRS

Polski Rejestr Statków S.A. opracował nowy, specjalistyczny program komputerowy pod nazwą „StabPRS-Rem Lift 25000”, użyteczny przy eksploatacji barki półzanurzalnej Rem Lift 25000, przeznaczonej do dokowania obiektów pływających i ich transportu jako ładunku pokładowego w żegludze po wodach osłoniętych. czytaj więcej »


2013-05-07 V sympozjum ”Safe Shipping on the Baltic Sea”

Polski Rejestr Statków, we współpracy ze Związkiem Armatorów Polskich oraz Urzędem Morskim w Szczecinie, zorganizował pod auspicjami Anny Wypych-Namiotko, Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, kolejne, piąte już sympozjum poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na Bałtyku. Odbyło się ono 18 kwietnia br. w Szczecinie. czytaj więcej »


2013-04-30 IV Konferencja Naukowa Qualitas

Pion Certyfikacji PRS S.A. został zaproszony do udziału w organizowanej przez Uniwersytet Gdański oraz Politechnikę Gdańską IV Konferencji Naukowej Qualitas i wygłoszenia prelekcji. czytaj więcej »


2013-04-23 Trzy świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dla PRS

W minionych miesiącach Polski Rejestr Statków S.A. poddany został procedurom badania zdolności do ochrony informacji niejawnych, które przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. czytaj więcej »


2013-04-24 PRS dołożył swoją „cegiełkę” do budowy mostu w Toruniu

30 marca 2013 r. po południu zakończyła się operacja osadzania na podporach pierwszego przęsła mostu na Wiśle w Toruniu. Rozpoczęła się ona dwa dni wcześniej, od spławienia stalowego przęsła z kanałów przy brzegu rzeki, gdzie konstrukcja była zmontowana, do miejsca posadowienia przęsła. czytaj więcej »


2013-03-29 Upoważnienie Administracji Królestwa Bahrajnu

W marcu 2013 roku Polski Rejestr Statków uzyskał upoważnienie Królestwa Bahrajnu do działania w jego imieniu w odniesieniu do statków podnoszących banderę tego państwa czytaj więcej »


2013-02-19 Nadzór PRS nad budową specjalistycznego statku naukowo - badawczego

Polski Rejestr Statków będzie sprawował nadzór nad budową specjalistycznego statku naukowo-badawczego (katamaran) budowanego przez Konsorcjum w składzie Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. oraz stocznia CRIST S.A. dla Uniwersytetu Gdańskiego. Przeznaczeniem katamaranu będzie prowadzenie badań interdyscyplinarnych morza oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych czytaj więcej »


2013-01-11 Zaświadczenie PRS dla „oceanicznej” łodzi Romualda Koperskiego

Romuald Koperski kończy budowę łodzi wiosłowej, na której zamierza podjąć próbę pokonania Oceanu Spokojnego pomiędzy wybrzeżem Azji a Stanami Zjednoczonymi (~12 000 km). czytaj więcej »


2013-01-08 Wzajemne uznawanie świadectw typu wyrobu

Wykonując postanowienia Artykułu 10.1 Rozporządzenia Nr 391/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach, towarzystwa klasyfikacyjne uznane przez Unię odbyły serię spotkań mających na celu uzgodnienie technicznych i proceduralnych warunków wzajemnego uznawania certyfikatów. czytaj więcej »


2013-01-03 Publikacja PRS No. 31/I pomocą w przygotowaniu się do spełnienia nowych wymagań dotyczących recyklingu statków

W związku z przyjęciem przez IMO Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków oraz przedstawieniem przez Radę UE projektu rozporządzenia w sprawie bezpiecznego i ekologicznego recyklingu statków, Polski Rejestr Statków opracował Publikację No. 31/I – Regulations for Safe Environmentally Sound Recycling of Ships. czytaj więcej »