Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Polski Rejestr Statków w rankingach PSC

Na podstawie danych opublikowanych przez Paris MOU w sprawie kontroli państwa portu, dotyczących inspekcji przeprowadzonych przez państwa sygnatariuszy w latach 2006-2008, odsetek zatrzymań statków ze względów związanych ze świadectwami wystawionymi przez Polski Rejestr Statków wynosił 0,77% całkowitej liczby inspekcji. Znaczący jest fakt, iż w 2008 r. odsetek zatrzymań wyniósł tylko 0,58 %. Całkowita liczba inspekcji w tym okresie to 344.

Według danych przekazywanych przez US Coast Guard wskaźnik zatrzymań statków certyfikowanych przez PRS w latach 2006-2008 wyniósł 0%. W czasie tych trzech lat miało miejsce 99 inspekcji statków certyfikowanych przez PRS.