Extranet

Przejdź do ekstranetu »

2009

2009-12-29 Wprowadzenie nowych limitów zawartości siarki w paliwach

Wprowadzenie nowych limitów zawartości siarki w paliwach żeglugowych - nowe wymagania dla armatorów statków oraz niebezpieczeństwa z tym związane. czytaj więcej »


2009-12-28 Fałszywe dokumenty zgodności z dyrektywami UE

w ciągu ostatnich miesięcy PRS otrzymał sygnały, ze nieznany nam podmiot, podszywając się pod polski rejestr statków s.a., używa nazwy czytaj więcej »


2009-12-18 Certyfikacja w Syrii

We Wrześniu wystąpiono z wnioskiem do syrian arab organization for standardization and metrology (sasmo) o uznanie Polskiego Rejestru Statków czytaj więcej »


2009-12-18 15 lat działalności certyfikacyjnej PRS

Polski Rejestr Statkow 19 grudnia 1994 roku jako pierwsza polska jednostka certyfikująca systemy zarządzania otrzymał akredytacje polskiego czytaj więcej »


2009-12-18 Wymóg posiadania karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu (MSDS) dla produktów olejowych

zgodnie z nowym prawidłem solas vi/5-1 (wprowadzonym rezolucja Msc.239(83)), statki przewożące ładunki objęte załącznikiem i do konwencji czytaj więcej »


2009-12-03 Zakaz stosowania freonów zubażających warstwę ozonową

zakaz stosowania freonów zubażających warstwę ozonowa do obsługi i serwisowania istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych na czytaj więcej »


2009-11-23 Kontrola zawartości siarki w paliwach żeglugowych na statkach cumujących w portach Wspólnoty Europejskiej.

zgodnie z wymaganiami dyrektywy we 1999/32/we zmienionej dyrektywami 2005/33/we i 2009/30/we od dnia 1 stycznia 2010 r., zawartość siarki czytaj więcej »


2009-10-15 Procedura holowania awaryjnego

zgodnie z postanowieniami aneksu do rezolucji IMO Msc.256(84) statki pasażerskie i towarowe powyżej 500 GT powinny posiadać procedurę holowania czytaj więcej »


2009-10-15 Lista nowych wymagań IMO wchodzących w życie w 2010 r. - dla istniejących statków towarowych

poniższa tabela informuje o nowych wymaganiach IMO - dla istniejących statków towarowych - wchodzących w życie w 2010 r. nowe wymagania IMO, czytaj więcej »


2009-10-09 Informacja dla Armatorów

zmiana zasad wydawania tymczasowych świadectw klasy statku pasażerskiego dla jednostek o długości poniżej 24 m oprawiających sezonowa pasaże czytaj więcej »


2009-10-07 Polski Rejestr Statków w rankingach PSC

na podstawie danych opublikowanych przez Paris MOU w sprawie kontroli państwa portu, dotyczących inspekcji przeprowadzonych przez państwa sy czytaj więcej »


2009-10-01 Pełne uznanie Polskiego Rejestru Statków przez Komisję Europejską

z przyjemnością informujemy naszych klientów oraz wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, ze decyzja komisji europejskiej nr 200 czytaj więcej »


2009-09-08 PRS na targach BALTEXPO 2009

już po raz piętnasty zabrzmiał dzwon rozpoczynający międzynarodowe targi morskie baltexpo 2009. uroczystego otwarcia targów dokonali przeds czytaj więcej »


2009-09-04 59 sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)

w dniach 13 - 17 lipca 2009 w siedzibie IMO w Londynie odbyła się 59. sesja komitetu ochrony Środowiska morskiego (mepc). delegacji polskie czytaj więcej »


2009-08-12 Baltexpo 2009

z przyjemnością informujemy, ze polski rejestr statków s.a. bierze udział w xv międzynarodowych targach baltexpo 2009. targi odbędą się czytaj więcej »


2009-08-04 Wizyta Sekretarza Generalnego IMO

z okazji przyjazdu sekretarza generalnego międzynarodowej organizacji morskiej pana Efthimiosa e. Mitropoulosa w Polsce w dniu 5 lipca u czytaj więcej »


2009-07-07 Szkolenie związane z PN-EN ISO 9001:2009

biuro certyfikacji PRS s.a. organizuje szkolenie otwarte, które będzie dotyczyło wymagań znowelizowanej normy pn-en ISO 9001:2009. szkolenie czytaj więcej »


2009-07-03 PRS na targach Nor-Shipping 2009

w dniach 9-12 czerwca 2009 roku w lillestrom w Norwegii odbyły się targi nor-shipping 2009. była to już 22 wystawa odbywająca się w norway t czytaj więcej »


2009-07-01 Spotkanie PRS z greckimi armatorami

dnia 14 maja 2009 r. w Pireusie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli PRS z greckimi armatorami. w spotkaniu ze strony pr czytaj więcej »


2009-06-19 PRS z zadowoleniem przyjmuje niedyskryminujące podejście do towarzystw klasyfikacyjnych

Polski Rejestr Statków z zadowoleniem przyjmuje niedyskryminujące podejście do towarzystw klasyfikacyjnych zapewniających wysoka jakość u czytaj więcej »


2009-05-25 Nor-Shipping 2009

Polski Rejestr Statków s.a. w dniach od 09 do 12 czerwca br. weźmie udział w 22 międzynarodowych targach morskich nor-shipping 2009, k czytaj więcej »


2009-05-18 Utylizacja odpadów w rejonie Morza Śródziemnego

utylizacja odpadów w rejonie morza Śródziemnego - nowe ograniczenia wynikające z konwencji Marpol z dniem 1 maja 2009 roku morze Srod czytaj więcej »


2009-03-20 PISMO OKÓLNE NR 3/09 ZARZĄDU POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie działań w celu zmniejszenia liczby zatrzymań przez port state control statków klasyfikowanych/certyfikowanych przez PRS podaj czytaj więcej »


2009-03-06 Konferencja Biura Certyfikacji, "Norma ISO 9001:2008 - wyzwanie i droga zapewnienia jakości"

konferencja odbędzie się w dniach 14-17 maja 2009 roku na pokładzie promu stena line m/s stena baltica podczas rejsu z Gdyni do Karlskrony w czytaj więcej »


2009-03-03 Prelekcja nt. technicznej realizacji wymagań prawnych Załącznika VI do Konwencji MARPOL

w dniu 3 marca (wtorek) o godzinie 14.15 w Polskim Rejestrze Statków w gdańsku przy al. gen. j. Hallera 126 pan Andrzej krupa, dyrektor czytaj więcej »