Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Jubileusz 25-lecia Certyfikacji

Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2019r.

Najważniejsze postanowienia z 100. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)

Najważniejsze postanowienia 73. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)

Ratownik dla MW RP pod nadzorem PRS

Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki
w paliwie żeglugowym –
co należy wiedzieć

Wdrożenie przepisów technicznych PRS
dla platform wiertniczych
do polskiego prawa

AktualnościARCHIWUM

Stanowisko w sprawie usług nadzoru PRS nad irańskimi statkami 2019-03-25

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) jest instytucją o charakterze przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którego misją jest zapewnienie bezpieczeństwa życia na morzu, ochrona mienia i środowiska morskiego. więcej»