Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Targi Pol-Eco System i Forum Energii Recyklingu już za nami

W dniach 23-25.10.2018, w Poznaniu odbywały się targi Pol-Eco System 2018. Celem Targów Pol-Eco System jest szerokie otwarcie na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie wystawców w znalezieniu partnerów biznesowych i inwestorów.

Oprócz obejrzenia ekspozycji wystawców, uczestnicy mogli wziąć udział także w wydarzeniach merytorycznych, m.in. Forum Energii Recyklingu, które jest jednym z najważniejszych spotkań branży odpadowej i eko-energetycznej. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Energia i Recykling”, a PRS Certyfikacja jest od 3 lat jednym z partnerów Forum.

W pierwszym dniu Forum Energii Recyklingu, eksperci skoncentrowali się na zagadnieniach z obszaru gospodarki odpadami. Część przedpołudniowa to przede wszystkim prezentacje i dyskusje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), głównie w branży opakowaniowej i elektroodpadów.

Drugi dzień Forum Energii Recyklingu, był poświęcony pozyskiwaniu i gromadzeniu energii, a także elektromobilności. Podczas drugiego dnia panel prelekcyjny miał Pan Jacek Korzeniewski - Koordynator programów odpadowych PRS S.A., który uczestniczy w pracach zespołu roboczego w Polskim Forum ISO 14000, powołanego do opracowania tych kodeksów. Prezentacja Pana Jacka dotyczyła właśnie wypracowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla audytów recyklera oraz audytów zużytego sprzętu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Targach i Forum Energii Recyklingu i serdecznie zapraszamy do kontynuacji podjętych rozmów.