Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Seminarium - MASS - statki autonomiczne

25 czerwca 2018r. Polski Rejestr Statków organizuje seminarium pt. MASS - statki autonomiczne - nieodległa przyszłość? Pod pojęciem MASS należy rozumieć statki o różnym poziomie zautomatyzowania poczynając od statków z częściowo zautomatyzowanymi systemami wspierającymi działania załogi do statków z w pełni autonomicznymi systemami zdolnymi do przejęcia wszystkich aspektów ich eksploatacji bez potrzeby ingerencji człowieka.

Od wielu lat równolegle prowadzone są intensywne prace nad rozwojem tej technologii w różnych rodzajach transportu. Bezzałogowe maszyny są ciągle udoskonalane i nieustannie poszukuje się dla nich nowych zastosowań, również w żegludze.

Na początku 2017 r. kilka państw dostrzegając potrzebę rozpoznania zakresu zmian w obecnej legislacji IMO, która umożliwiłaby bezpieczną i przyjazną środowisku eksploatację całkowicie lub częściowo bezzałogowych MASS wystąpiło w tej sprawie do Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie.

Komitet Bezpieczeństwa na Morzu na swojej 98 sesji przyjął propozycję do dalszych prac. Rok 2020 został wyznaczony jako termin zakończenia prac w celu identyfikacji: wymagań IMO, które wykluczają bezzałogową eksploatację, wymagań IMO, które nie będą miały zastosowania do kwestii bezzałogowej eksploatacji oraz wymagań IMO, które nie wykluczają bezzałogowej eksploatacji, ale mogą wymagać zmian w celu zapewnienia, że konstrukcja i eksploatacja MASS są bezpieczne i przyjazne środowisku.

Ogólnym celem podjętych prac jest zapewnienie tego, aby bezpieczeństwo i ochrona żeglugi oraz ochrona środowiska morskiego, a także wydajność transportu morskiego były utrzymane a nawet potencjalnie poprawione.

Już teraz niektóre firmy branży morskiej rozważają uruchomienie komercyjnej produkcji całkowicie samodzielnych statków oceanicznych. Transportowanie towarów drogami wodnymi jest zdecydowanie najtańszą i najbardziej ekologiczną formą przewozu. Wzrost autonomii jednostek może zmniejszyć koszty ich utrzymania, co bezpośrednio przełożyłoby się na zwiększenie przewagi konkurencyjnej w łańcuchu dostaw - szczególnie na krótkich trasach. Chociaż idea ta ma pozytywne elementy, można jednak wskazać także pewne zagrożenia – między innymi o tym będziemy dyskutować podczas seminarium. Do dyskusji zaproszono naukowców z Akademii Morskich w Szczecinie i Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Co bardzo istotne, głos zabiorą także polscy przedstawiciele konsorcjum projektu AVAL - polskiego pomysłu na autonomiczne jednostki pływające. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji dostępne pod adresem:
https://www.prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/referaty-na-konferencje-naukowe/seminaria/seminarium-mass-statki-autonomiczne-gdansk-2018.html