Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Rozpoczęcie budowy drugiego holownika dla MW RP

16. marca 2018 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. oficjalnie rozpoczęto proces budowy drugiego holownika przeznaczonego dla Marynarki Wojennej RP, o numerze budowy B 860/2. Uroczystość pierwszego palenia blach w hali produkcyjnej odbyła się w asyście pracowników stoczni, rutynowo i bez nagłośnienia. Urządzenie do cięcia blach uruchomił pan Bogdan Podgórski z Inspektoratu Okrętów Wojennych PRS.

Budowana jednostka, z nadanym już numerem PRS 150015, jest drugim z sześciu holowników zamówionych przez Inspektorat Uzbrojenia Marynarki Wojennej RP. Ma ona zastąpić wysłużone holowniki w dywizjonie wsparcia należącego do 3-ciej Flotylli Okrętów im. Bolesława Romanowskiego w Gdyni.

Na 16. Maja 2018 r. planowane są uroczystości położenia stępki, zaś na 23. Października 2018 r.- wodowanie gotowego i częściowo wyposażonego kadłuba. Przekazanie holownika Armatorowi nastąpi 19. lipca 2019 roku.

Holowniki B860 są jednostkami wielozadaniowymi, przeznaczonymi między innymi do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego i pomocniczego okrętów na morzu i w portach,  prowadzenia działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu  osób i zaopatrzenia, a także neutralizacji zanieczyszczeń. Jednostka przystosowana będzie również do pracy w ciężkich warunkach lodowych.

Projekt holownika opracowało biuro projektowe NED Project z Gdańska.

Nadzór klasyfikacyjny i konwencyjny nad projektowaniem i budową holowników sprawuje Centrala Polskiego Rejestru Statków oraz Agencja PRS Gdańska Stocznia Remontowa.

Znak klasy holownika:                 *KM TUG/FIRE FIGHTING HIP 1 IIL1 AUT NAV 1

Znak urządzeń maszynowych:   * PRM

Charakterystyka holownika:

- długość całkowita                      - Lc 29,20m;

- szerokość maksymalna             - Bmax 10,47 m;

- pojemność rejestrowa brutto n - 387;

- załoga                                        - 10 osób oraz dodatkowo 12 pasażerów ;

- uciąg na palu                             - powyżej 35 T

Pierwszy z holowników o numerze PRS 150014, któremu stępkę położono w dniu 23.stycznia 2018 r., znajduje się w stoczni na placu montażowym. Prace nad jednostką postępują zgodnie z założonym planem.