Extranet

Przejdź do ekstranetu »

PRS – jednostka notyfikowana w zakresie PPER - Rozporządzenia (UE) 2016/425

Z przyjemnością informujemy, że decyzją z dnia 26 lutego br. Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. zakres akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby nr AC 114 o Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG – moduł B, C2 i D. W następstwie ww. decyzji rozszerzony został zakres naszej notyfikacji w Komisji Europejskiej.  Tym samym PRS posiada już uprawnienia do wystawiania dokumentów w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z PPER, a nasi klienci na ich podstawie uzyskują prawo do nanoszenia na swoje wyroby znaku CE i wprowadzania ich do sprzedaży na obszarze Europy.

Usługa realizowana jest przez Biuro Certyfikacji Wyrobów. Więcej informacji o PPER i naszej ofercie znajdą Państwo tutaj.

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług. Zapewniamy sprawną realizację procesu i certyfikaty honorowane w krajach członkowskich UE i krajach EFTA (członkowie EOG) oraz państwach, z którymi Unia zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu.