Extranet

Przejdź do ekstranetu »

PRS - akredytowany weryfikator środowiskowy w obszarze gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Polski Rejestr Statków, po zapoczątkowanej w ubiegłym roku procedurze rozszerzenia akredytacji weryfikatora EMAS, uzyskał właśnie autoryzację do prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w oparciu o ustawę z 11.09.2015 r., tzw. audytów AZE.  Nasze kompetencje stanowią rozszerzenie posiadanej w PCA akredytacji EMAS nr PL-V-0006.

Jesteśmy w tej chwili jedynym w Polsce weryfikatorem środowiskowym akredytowanym, zarówno w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi (audyt AZO), jak i w zakresie audytowania recyklerów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (audyt AZE).

Od tego roku akredytacje PCA są niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania audytów recyklera, a tym samym umożliwiają nam dalszą współpracę z przedsiębiorcami podlegającymi wymogowi audytu zewnętrznego.

Więcej informacji na temat audytów recyklera na naszej stronie internetowej, w dedykowanych zakładkach:

AZO

AZE