Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Pomorskie Nagrody Jakości 2017 przyznane

Za nami wielkie emocje związane z Galą Finałową XXI Edycji Pomorskiej Nagrody Jakości

Piątkowe wydarzenie zgromadziło licznie przybyłe osobistości ze środowiska biznesowego, naukowego, reprezentantów władz lokalnych, samorządu oraz mediów.

Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy uhonorować Laureatów Konkursu i podziękować Im za to, że pomorskie przedsiębiorstwa stają się symbolem wysokiej jakości.

Z każdym rokiem praca Kapituły konkursu staje się coraz trudniejsza, bowiem coraz więcej przedsiębiorstw ubiegających się o Nagrodę reprezentuje bardzo wysoki poziom kompleksowego zarządzania firmą przez jakość i skupia się na zwiększenia wpływu jakości na wydajność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy laureatów XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości - 2017

W bieżącej edycji Konkursu po raz pierwszy podjęto decyzję, aby uhonorować osoby, które mają szczególne zasługi dla działań związanych z promowaniem zarządzania przez jakość w województwie pomorskim.

Wprowadzono także Nagrodę im. Eugeniusza Murczkiewicza, twórcy Pomorskiej Nagrody Jakości i wieloletniego popularyzatora koncepcji kompleksowego zarządzania jakością w naszym regionie.

Nagroda przyznawana będzie firmie lub instytucji, która w sposób wybitny przyczyniła się do propagowania koncepcji zarządzania jakością na pomorzu oraz popularyzowania Pomorskiej Nagrody Jakości.

KATEGORIA MAŁE ORGANIZACJE:

Złoty Laur Jakości – Vivadental Sp. z o.o.

Srebrny Laur Jakości – Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A.

Wyróżnienie – COMEL Tomasz Hinz

Wyróżnienie – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. Rënk

KATEGORIA ŚREDNIE ORGANIZACJE:

Złoty Laur Jakości – Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter

Srebrny Laur Jakości – Euro-Went Sp. z o.o.

Wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Polipac Sp. j.

Wyróżnienie – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyróżnienie – Baukrace Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k.

KATEGORIA DUŻE ORGANIZACJE:

Srebrny Laur Jakości – Lacroix Elektronics Sp. z o.o.

KATEGORIA ORGANIZACJE PUBLICZNE:

Złoty Laur Jakości – COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Srebrny Laur Jakości - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Wyróżnienie – Urząd Gminy Kolbudy

Wyróżnienie – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

INDYWIDUALNA POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. PROF. ROMUALDA KOLMANA

Nagrodę otrzymała Pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

NAGRODY DODATKOWE

Nagroda im. Eugeniusza Murczkiewicza – Temis & Spawmet

Nagroda Polskiego Rejestru Statków S.A. – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie

Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego – Urząd Gminy Kolbudy

Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego - Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. Rënk

Wyróżnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego - Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa "Rodło" Kwidzyn