Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Pierwsze palenie blach na budowę lodołamaczy dla RZGW Gdańsk

W miniony poniedziałek, 8 października, uroczystym cięciem blach zainicjowana została w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie budowa 4 lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Budowa odbywać się będzie pod nadzorem  Polskiego Rejestru Statków, który nada swoją klasę tym specjalistycznym jednostkom przeznaczonym do akcji łamania lodów na Dolnej Wiśle. Ze strony PRS w uroczystości cięcia (palenia) blach uczestniczyli zaangażowani w nadzór pracownicy Placówki PRS w Szczecinie: inspektorzy Krzysztof Karkosz i Karol Gradoń.

Stocznia Gryfia w ramach umowy z RZGW Gdańsk zbuduje 1 lodołamacz czołowy i  3 lodołamacze liniowe. Uroczystym cięciem blach pracownicy stoczni uruchomili proces przygotowywania materiałów przeznaczonych na pierwszą sekcję pierwszego z lodołamaczy - lodołamacza czołowego. Zadaniem lodołamacza czołowego jest łamanie frontalnej części niepołamanego jeszcze lodu – „czoła lodu” na rzece. Efektem jego działań jest tzw. rynna w istniejącej pokrywie lodowej, którą następnie poszerza lodołamacz liniowy, który rozbija duże tafle lodu w rynnie i zapewnia spływanie lodu.

Nowe lodołamacze, które rozpoczną pracę w 2021 r., mają wzmocnić ochronę przeciwpowodziową Żuław i regionu Dolnej Wisły. Zatory lodowe powstające w ujściu Wisły zagrażają nie tylko bezpośrednio leżącym przy rzece Żuławom, ale także terenom znacznie od nich oddalonym, dlatego ujście Wisły musi pozostawać udrożnione, by lód mógł swobodnie spływać do Zatoki Gdańskiej przez całą zimę, a szczególnie wczesną wiosną. Powstające w Gryfii lodołamacze, oprócz ochrony przeciwpowodziowej, mają być także przystosowane do zadań holowniczych, ratowniczych, w tym usuwania zanieczyszczeń środowiskowych, oraz w pożarnictwie, tak aby ich potencjał mógł być wykorzystany przez cały rok.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że we wrześniu br. PRS podpisał umowę na nadzór nad budową kolejnych lodołamaczy. Będą to 2 lodołamacze liniowe, które dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybuduje Remontowa Shipbuliding S.A.

Wszystkie 6 lodołamaczy otrzyma klasę śródlądową. Nowe lodołamacze pozwolą na wymianę wysłużonych już jednostek, które od dekad brały udział w lodołamaniu zarówno w Gdańsku, jak i Szczecinie. Cieszymy się, że PRS może aktywnie uczestniczyć w działaniach wspierających rozwój żeglugi śródlądowej w naszym kraju.