Extranet

Przejdź do ekstranetu »

FSSC 22000 - nowy program certyfikacji w PRS


FSSC 22000 - nowy program certyfikacji w PRS

Pragniemy poinformować naszych klientów i wszystkie zainteresowane organizacje, że PRS Certyfikacja uruchomił właśnie kolejny program certyfikacji w obszarze systemów zarządzania – FSSC 22000. Jest to program, który stanowi model certyfikacji przeznaczony do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od wielkości i formy prawnej, funkcjonujące w całym łańcuchu dostaw żywności i pasz.

FSSC 22000 opiera się na wymaganiach ISO 22000, ISO/TS 22003, specyfikacjach technicznych dla poszczególnych sektorowych programów wstępnych (PRP), takich jak produkcja żywności, pasz, opakowań, produkcja rolna, catering czy magazynowanie i logistyka oraz na wymaganiach dodatkowych, jak obrona żywności, przeciwdziałanie zafałszowaniom żywności czy zasady postepowania z alergenami. Standard kładzie nacisk na produkcję bezpiecznej żywności w miejscu konsumpcji, jak również kulturę bezpieczeństwa żywności w organizacji i jest uznawany przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności GFSI (Global Food Safety Initiative) na równi z BRC i IFS.

Certyfikacja wg FSSC 22000 umożliwia wykorzystanie standardu do spełnienia wymagań globalnych sieci handlowych czy wiodących firm spożywczych w ramach jednego, uznanego międzynarodowo systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw. Wiele korzyści wynikających z certyfikacji FSSC 22000 jest realizowanych poprzez obniżenie kosztów produkcji, zwrotów, przeróbek czy reklamacji klientów.

Zachęcamy przetwórców żywności oraz producentów dodatków funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego, do certyfikacji na zgodność z FSSC 22000. Skuteczne systemy zarządzania i niezależna certyfikacja są kluczowymi czynnikami skutecznej kultury bezpieczeństwa żywności.

Więcej informacji o programie FSSC 22000 na https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/certyfikacja-fssc-22000-bezpieczenstwo-zywnosci.html.