Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zielone światło dla utworzenia programu INNOship

13. października 2017 roku w gdyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się 17. Forum Gospodarki Morskiej. W spotkaniu uczestniczyło kilkuset przedstawicieli środowiska związanego z przemysłem stoczniowym, transportem morskim, logistyką, prawem, zarządzaniem oraz polityką. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń skupiających praktyków i ekspertów branży morskiej.

Podczas wydarzenia dr Katarzyna Samsel z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poinformowała, że pozytywnie zaopiniowano utworzenie programu INNOship, który sprowadza się do sektorowego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej branży stoczniowej. Szacowana wartość przyszłych projektów INNOship wynosi 726 mln zł. Dotacja przeznaczona na wsparcie produkcji stoczniowej wyniesie ponad 363 mln zł.

Otrzymanie tak dużego dofinansowania to ogromny sukces Związku Pracodawców Forum Okrętowe, współtworzonego przez Polski Rejestr Statków S.A. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że INNOship to jedyny projekt w tej edycji, który spełnił wymagania formalne oraz został dobrze oceniony przez Zespół ds. oceny studiów wykonalności programów sektorowych, złożony z przedstawicieli administracji i ekspertów zewnętrznych, a w dalszym etapie także przez Radę Centrum. Już na początku 2018 roku ruszą pierwsze prace związane z realizacją programu. Będą skupiały się na wsparciu produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania. Podejmowanie takich działań jest niezbędne, by nasz przemysł stoczniowy dostosował się do globalnego rynku, a nawet – o ile to możliwe – go kreował, wyznaczał standardy. Potwierdzają ten fakt między innymi statystyki dotyczące budowy przez Polskę jednostek z napędem LNG. Na 50 wyprodukowanych w Europie tego typu jednostek, aż 15 powstało w Polsce.

Otrzymanie tak dużego dofinansowania to efekt zacieśniającej się współpracy podmiotów skupionych wokół Forum Okrętowego, która teraz będzie pogłębiana poprzez realizację programu.

Polski Rejestr Statków S.A. jako członek Związku Pracodawców Forum Okrętowego uczestniczył w przygotowaniu programu sektorowego INNOship. W ramach programu PRS planuje udział w projektach poprzez: wprowadzanie nowych usług np. nadzoru nad budową i eksploatacją, certyfikacja innowacyjnych wyrobów, wykonywanie analiz technicznych, przygotowywania specjalistycznego oprogramowania opartego na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, a także poprzez współuczestnictwo w pracach naukowo – badawczych i rozwijanie Przepisów PRS.