Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zaproszenie na Konferencję „BIZNES Z SERCEM”
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).


CSR, to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniona przez przejrzyste i etyczne postępowanie. Postępowanie to przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy oraz jest zintegrowane z działaniami organizacji
i praktykowane w jej relacjach.

 

Na konferencji szczegółowo omówione zostaną zasady zawarte w normie ISO 26000:2010, sposób ich wdrażania i korzyści dla organizacji, które je wdrożą. Zaprezentowane zostaną także dobre przykłady realizacji zasad CSR przez przedsiębiorstwa.


Informacji na temat konferencji udziela:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
Pani Sylwia Pietrzyk telefon: 604 751 709, 32 339 31 79

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: csr@gapr.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.30      Rejestracja uczestników
10.00    
Otwarcie konferencji - Przedstawiciele Kapituły Programu „Biznes z sercem”
10.15    
Wystąpienie Patronów konferencji
10.45    
Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000 i SA 8000 - Władysław Feist, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
11.10    
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu według normy ISO 26000 - praktyczne wdrażanie - Władysław Feist, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
11.35    
Metoda weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach - Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
12.00    
Przerwa na kawę
12.15    
Konkurs „Biznes z Sercem” – Dlaczego warto? – omówienie zasad i korzyści płynących z uczestnictwa w Konkursie - Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
12.45    
Dobre Praktyki w zakresie CSR – organizacja duża - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
13.15    
Dobre Praktyki w zakresie CSR – organizacja mała - Dom Tłumaczeń SOWA Ewa Rogozińska z Opola
13.45     
Dobre Praktyki w zakresie CSR – firma Vantis – Anna Machura
14.00     
Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji.
14.10    
Lunch


 

Szczegóły na temat Programu „Biznes z Sercem”: www.bizneszsercem.pl