Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zapraszamy na XXVI Kongres Uzdrowisk Polskich

 

W dniach 5-7 października, już po raz XXVI, odbędzie się Kongres Uzdrowisk Polskich - najbardziej prestiżowa ogólnopolska konferencja uzdrowiskowa. W tym roku gospodarzem obrad będzie Wysowa-Zdrój. PRS Certyfikacja, jak co roku, jest jednym z partnerów Kongresu.

 

Udział w XXVI KUP, jak co roku zapowiedziała liczna grupa przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i medycznych, przedsiębiorcy uzdrowiskowi, gestorzy bazy hotelowej oraz władze i członkowie organizacji działających na rzecz branży uzdrowiskowej.

 

Celem organizatorów Kongresu jest zainicjowanie dyskusji na temat konieczności stałego wzmacniania roli i znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego – medycyny uzdrowiskowej w systemie ochrony zdrowia. Podczas zaplanowanych sesji dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie związane z możliwościami włączenia uzdrowisk do programu opieki koordynowanej m.in. w zakresie rehabilitacji, a tym samym lepszego wykorzystania potencjału polskich uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, na które składają się wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, przystosowana infrastruktura diagnostyczna i zabiegowa oraz wysoko specjalistyczna kadra medyczna, co czyni je ważnym elementem systemu ochrony zdrowia.

 

W trakcie obrad kongresowych nie zabraknie również paneli dyskusyjnych poświęconych regulacjom ustawowym. Omówione zostaną mi.in. przepisy dotyczące operatów uzdrowiskowych i ochrony środowiska, a także zagadnienia dotyczące czystości powietrza, czy poziomu hałasu w uzdrowiskach.

 


Zapraszamy do udziału!