Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wymagań utraty statusu odpadu dla złomów metali

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na 1-dniowe szkolenie z zakresu wymagań utraty statusu odpadu dla złomów metali, które odbędzie się w naszej siedzibie (al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk), w dniu 25 sierpnia 2017r.

 

Podczas szkolenia omawiane będą szczegółowe wymagania utraty statusu odpadu, dotyczące złomu żelaza, stali, aluminium oraz miedzi, a także praktyczne aspekty wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania, który potwierdza spełnianie kryteriów utraty statusu odpadu.

 

Trenerem będzie Pan Jacek Korzeniewski - koordynator programów odpadowych i audytor PRS Certyfikacja w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem, specjalizujący się w audytowaniu firm z branży odpadowej w zakresie SZJ, potwierdzających spełnianie kryteriów utraty statusów odpadów.

 

Koszt – 699 PLN + 23% VAT

 

Koszt za każdą kolejną osobę – 399 PLN + 23% VAT

 

(W cenę wliczone są przerwy kawowe oraz zaświadczenia)

 

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza oraz zapłatę najpóźniej 10 dni przed szkoleniem.


PROGRAM SZKOLENIA:

 I. Wymagania prawne utraty statusu odpadu, wynikające z następujących aktów prawnych:

 • dyrektywy nr 2008/98/WE w sprawie odpadów
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 dotyczącego złomu żelaza i stali oraz aluminium oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 715/2013 dotyczącego złomu miedzi, w tym:
  • wymagania wobec odpadów przyjmowanych do odzysku
  • wymagania wobec procesu przetwarzania złomu
  • wymagania wobec jakości złomu pochodzącego z odzysku

II. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z rozporządzeniem Rady (UE) nr 333/2011 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 715/2013:

 • elementy systemu zarządzania jakością
 • kontrola przyjęcia odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku
 • monitorowanie procesów i technik przetwarzania odpadów
 • monitorowanie jakości złomu (promieniotwórczość, właściwości niebezpieczne, zanieczyszczenia)
 • zakres i sposób prowadzenia dokumentacji systemu (procedury oraz ewidencjonowanie wyników monitorowania)
 • zarządzanie SZJ (informacja zwrotna od klientów, szkolenie personelu, przegląd i doskonalenie systemu)
 • omówienie przykładowej dokumentacji systemu zarządzania jakością potwierdzającego utratę statusu odpadu
 • korzyści handlowe, organizacyjne i finansowe z wdrożenia systemu

III. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z rozporządzeniem Rady (UE) nr 333/2011 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 715/2013:

 • dla firm, które posiadają certyfikowany system ISO 9001
 • samodzielna certyfikacja
 • certyfikacja kilku lokalizacji
 • nadzór