Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zainicjowanie budowy holowników dla Marynarki Wojennej

W dniu 16 listopada 2017 roku zgodnie ze stoczniową tradycją, uroczystością palenia blach dla jednostki B 860/1 zakończono proces uzgadniania projektu technicznego, jednocześnie inicjując budowę serii sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP w Stoczni Remontowej Shipbuilding.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wojska, stoczni, biura projektowego, Polskiego Rejestru Statków oraz pracownicy stoczni i mediów. Marynarkę Wojenną reprezentował Inspektor Marynarki Wojennej Pan kadm. Mirosław Mordel, natomiast ze strony zamawiającego występowali: zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia ds. Techniki Lotniczej i Morskiej Pan płk Waldemar Bogusławski oraz Szef Szefostwa Techniki Morskiej Pan kmdr Krzysztof Olejniczak.

Nowe holowniki będą przystosowane do pełnienia swoich podstawowych funkcji - holowania jednostek i obiektów pływających, ale spełnią również szereg innych zadań. Będą jednostkami wielozadaniowymi przeznaczonymi między innymi do prowadzenia prac ratowniczych, udzielania pomocy uszkodzonym okrętom, transportu zaopatrzenia i ludzi a także będzie posiadał zdolności do neutralizacji skutków zanieczyszczeń ropopochodnych i podejmowania z wody torped ćwiczebnych. PRS nada dodatkowo klasę lodową, co pozwoli holownikom operować w porcie również w trudnych warunkach zimowych. Budowane holowniki będą jednostkami o długości 29 metrów i uciągu do 35 ton. Zostaną one wyposażone w 2-tonowy dźwig, który będzie służył m.in. do wyławiania ćwiczebnych torped. Pokłady holowników zostaną dostosowane do transportu sprzętu wojskowego i specjalistycznego o masie do 4 ton. Tak zaawansowane jednostki wymagają odpowiedniego nadzoru nad budową w ścisłej współpracy z zamawiającym czyli z Marynarką Wojenną RP. Nad tymi zadaniami pieczę sprawować będzie Polski Rejestr Statków S.A.

Udział w inauguracji realizacji projektu wzięli przedstawiciele PRS S.A. z Prezesem Zarządu Andrzejem Madejskim na czele.  To bardzo ważny projekt, bowiem jest wpisany bezpośrednio w podwyższanie jakości zaplecza zbrojeniowego Marynarki Wojennej RP. Odpowiedni wkład w jego realizację przyczyni się do zwiększania potencjału militarnego naszego kraju. Udział w przedsięwzięciu Polskiego Rejestru Statków S.A. jako jedynego polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego jest zatem kluczowy.

Holowniki będą mogły wykonywać swoje zadania na morzu bez konieczności uzupełniania zapasów i wymiany załogi przez 5 dni. Według szacunków, zapas paliwa na jednostkach, powinien starczyć na 7 dni autonomicznej żeglugi.

Uroczystość zakończono podpisaniem wspólnego dokumentu rozpoczynającego faktyczną budowę jednostki przez płk W. Bogusławskiego (Inspektorat Uzbrojenia), Ł. Brzozowskiego (kierownik projektu) oraz G. Pettke (Dyrektor Pionu Okrętowego, PRS S.A.).

Położenie stępki pierwszego holownika planowane jest na 16 stycznia 2018 roku, a przekazanie do eksploatacji planowane jest na 19 lutego 2019 roku. Kolejne jednostki będą trafiały do związków taktycznych Marynarki Wojennej RP w czteromiesięcznych odstępach. Zakończenie kontraktu planowane jest na listopad 2020 roku. Nowe jednostki zastąpią stacjonujące obecnie w bazach w Świnoujściu i Gdyni.

Holowniki będą posiadały następujący znak klasy:

*KM TUG/FIRE FIGHTING SHIP1 II L1 AUT NAV1

oraz znak urządzeń maszynowych:    *PRM

Podstawowe dane holownika:

Długość całkowita                               – Lc 29,20 m

Szerokość                                           – B 10,47 m

Pojemność Rejestrowa Brutto             – BRT 387

Moc maksymalna                                 – Pmax 2x1193 kW

Prędkość max                                      – v nie mniej niż 12,0 w

Uciąg na palu nie mniej niż                  – 35 T

Załoga                                                 – 10 osób.