Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Stan techniczny kontenera

Misją Polskiego Rejestru Statków S.A. jest między innymi poprawa bezpieczeństwa technicznego obiektów pływających, konstrukcji stalowych i innych. W ramach tego zadania od ponad dwóch lat PRS prowadzi szkolenia z zakresu techniki i technologii, oferowane klientom zewnętrznym.

W Centrali PRS w Gdańsku odbyło się już wiele szkoleń z zakresu bezpiecznego użytkowania kontenerów (oferta szkolenia Budowa i ocena stanu technicznego kontenera), w czasie których przedstawiane były tematy związane z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, stanowiącymi podstawę budowy i nadzoru kontenerów w eksploatacji. Omawiane były metody przeprowadzania przeglądów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy podlegające inspekcji. Prezentowano również kryteria oceny przeglądu z uwzględnieniem metod dokonywania pomiarów typowych uszkodzeń.

W 2016 r. wprowadzone zostały przepisy dotyczące konieczności podawania wagi kontenerów przed załadunkiem na statek. PRS zorganizował również dwa szkolenia (szkolenia VGM kontenera –metoda 2) na temat wdrażanych przepisów VGM kontenera i stosowania metody 2 – określania rzeczywistej wagi kontenera. Aktualnie PRS proponuje nowe szkolenie, dotyczące metod naprawy stalowych kontenerów uniwersalnych (oferta szkolenia: Naprawy stalowych kontenerów uniwersalnych).

W odpowiedzi na potrzeby branży kontenerowej, w marcu 2017 r. zaprezentowane zostanie stale aktualizowane szkolenie z Budowy i oceny stanu technicznego kontenera (formularz zgłoszenia) oraz pięciogodzinne szkolenie Technologia naprawy stalowych kontenerów uniwersalnych (formularz zgłoszenia).

Więcej informacji udziela dział szkoleń zewnętrznych Polskiego Rejestru Statków S.A.: adres mailowy : RS@prs.pl tel. +48 58 75 11 383.